+! Kedves Keresztény Testvérem!

Köszönet

Hálás szeretettel köszönöm meg, hogy az elmúlt évben is részt vett az egyházközség életében vallásának gyakorlásával, Istentiszteleteken való rendszeres részvételével, és az egyházközségi hozzájárulással támogatta Egyházközségünk mindennapi életét. Az adakozásból 14.434.000,- Forint gyűlt össze.
Így lehetőségünk nyílt arra, hogy
- tovább folytassuk és befejezzük a templom világításának korszerűsítését;
- liturgikus tárgyak és eszközök beszerzése, karbantartása
- sikerült befejezni a templom belső felújítását, ami 12.895.300,- Ft-ba került.
Hálásan megköszönöm, hiszen anyagilag mindenki nehéz évet hagyott hátra.              
Nagyon köszönöm a sok névtelen adományt, ingyenes segítségnyújtást a templom karbantartásánál és az egyéb segítségnyújtásokat. Sok ilyen volt és csak azért nem részletezem, mert senkit sem szeretnék kihagyni!
Köszönet a sok figyelmességért, gondoskodásért, amellyel megkönnyítették, szebbé tették életünket a plébánián.
Örültünk annak, hogy az elmúlt esztendőhöz hasonlóan többször nyílt lehetőség arra, hogy a plébánia otthont adjon rendezvényeknek, így betöltötte küldetését: az egyházközség otthonává vált.
Hálásak vagyunk áldozatos segítségükért!
Köszönöm a Képviselőtestület munkáját, a rendszeresen templomba járók aktív, tevékeny részvételét a liturgiában, valamint a betegek imáját és áldozatvállalását egyházközségünkért.

Tájékoztatás

Engedje meg, hogy egy rövid tájékoztatást adjak plébániánk lelki életéről:
Ebben az évben 68 gyermeket kereszteltünk meg; 20 esküvő volt; 86 fiatal bérmálkozott; 73-an voltak elsőáldozók és 102 embert kísértünk utolsó útjára. Köszönöm figyelmes szeretetüket, mivel az elmúlt esztendőben az előző évhez képest több elhunyt testvérünk a szentségekkel felkészülten távozhatott közülünk. Szeretettel kérjük, hogy továbbra is jelentsék betegeiket és adják meg nekik a lehetőséget, hogy a szentségekkel megerősödve induljanak az Isten felé.

Sajnálatos módon nagyon sokat kell tennünk továbbra is azért, hogy a gyermekek jó szüleikkel együtt átérezzék a vasárnapi szentmise fontosságát, ezért is van a diákmise minden szombaton este 6 ill. 7 órakor. Nagyon örültünk, hogy megértették kérésünket és a gyermekek többsége ezen a szentmisén vesz részt.
Szeretettel várjuk a gyermekeket ministrálni, a lányokat az énekkarba. Plébániánkon rendszeresen vannak hitéleti közösségi programok, ahová szeretettel várunk mindenkit: Bibliaóra, házaspárok összejövetele, ifjúsági- és imacsoport.
Érdeklődni a plébánián lehet.

Terveink 2015-re

Anyagi lehetőségeinken belül szeretnénk elindítani a templomtető felújítását. Nagyon szükséges lenne. Összköltsége 35 millió Ft.
Egyházközségi kirándulásokat is szervezünk, amelyekről a hirdetésekben kapnak tájékoztatást.

Jó odafigyelni, fontos tudnivalók

» irodai órák:
hétfőn  de. 9-órától fél 11 óráig, és du. 2-től-3-ig
kedd-péntek: de. 8 órától fél 11 óráig, és du. 2-től-3-ig.
» szentmisék
hétköznap reggel 7, csütörtökön és szombaton este 6 illetve 7 órakor is,
vasárnaponként reggel fél 8, 9 és este 6, illetve 7 órakor vannak.
» szentgyónásra
pénteken és szombaton reggel a szentmise alatt,
csütörtökön, szombaton és vasárnap az esti szentmise alatt van lehetőség!
» súlyos beteghez, vagy haldoklóhoz bármikor lehet hívni az atyát
(Sürgős esetben a 242-602-es telefonszámon!)
» Ha házasságkötés vagy keresztelés nagy eseményére készül a család, jó mielőbb személyesen bejelentkezni a plébánián. Ugyanez vonatkozik a szentmisék mondatására is.
A házasságra készülők legalább négy hónappal a tervezett időpont előtt jelentkezzenek, nehogy későbbre kelljen halasztani az esküvő időpontját az elkésett jelentkezésük miatt.
- Felnőttek jelentkezését a keresztény tanítás megismerésére - keresztségre - elsőáldozásra - bérmálásra - személyes bejelentkezés alapján várjuk.
- Általános iskolások, középiskolások és felsőbb oktatásra járók hitéleti képzéséről a plébánián lehet tájékoztatást kérni.

Ezúton is megköszönöm a Kedves Hívek eddigi megértő támogatását, a közös gondok megoldásában továbbra is kérjük segítésüket.
Bővebb felvilágosítást, vagy bármilyen hitéleti kérdésben segítséget szívesen adunk a plébánián.

Imádságos köszöntéssel:

Kapuvár, 2015. január 1.