Az új kapu

- középen: Szent Anna, oltárkép; 
- oldalt az egyházi év részei.

Az ötletért és a kivitelezésért hálás köszönetünket fejezzük ki Füzi Józsefnek.