Jézus, a jó Pásztor katolikus imaközösség
 

1993-ban egy medjugorjei zarándoklat után elhatároztuk, hogy közösségben szeretnénk imádkozni. Azóta minden második hétfőn találkozunk a Szent Anna Plébánián. Jézus mondja: "Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük." (Mt 18, 20)
Közösségünk létszáma jelenleg tizennégy fő. Célja a lelki megújulás a Szentlélek Istenben; Jézus Krisztus követése Szűz Mária tisztelete és közbenjárása által. Összejöveteleink alkalmával imádkozunk, énekelünk, Szentírást olvasunk. Mindig szorgalmazzuk papjaink részvételét, igényünket kifejezve tanításuk iránt. Több lelkigyakorlaton is részt veszünk, hogy tudásunkat gyarapítsuk, és lelki életünket erősítsük Jézus tanítása által. Lelki életünk fejlődését szolgálja a rendszeres szentmise, szentáldozás és a napi Bibliaolvasás.
Közösségünk szolgálata az egyházközségben az, hogy minden hónap első péntekén szentségimádást tartunk a házhelyi Sarlós Boldogasszony templomban, imádkozunk papi és szerzetesi hivatásokért, családokért, betegekért. Részt veszünk az egyház életében, munkájában (hitoktatás, egyházközségi tagság, áldoztatás).
Rendszeres imádsággal kérjük a legfőbb Pásztorunkat, Jézus Krisztust, hogy vezessen továbbra is bennünket Szentlelke által.
Ha szeretnél minden második hétfőn este leülni Jézus lábához, gyere közénk!

JÉZUS VÁR RÁD!
Mi is nagy szeretettel várunk!