2016. november 11.

 
Hétvégi tűnődések
"Életünk döntések sorozata..."
"Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad.
Nagy földrengés lesz itt is, ott is... " (Lk 21,11)

A történelemben visszapillantva megállapíthatjuk, hogy minden korszaknak megvannak a fény- és árnyoldalai. S vannak események, jelek, melyek megfontolásra késztethetnek a jövőt illetően. A hamis próféták és az álpapok között - éppúgy, mint régen - ma sem könnyű rátalálni az üdvösség útjára. Az "üdvösség igéinek" önjelölt hintői ma is bőven vannak, igaz, nem járnak papi köntösben...
Ha körülnézünk szűkebb és tágabb környezetünkben országhatárokon innen és túl, joggal érezzük úgy, mintha Jézusnak a Lukács-evangéliumban megőrzött próféciája teljesedne. Hamisság, megtévesztés, erőszak, háborúk, gyűlölködés, keresztényüldözés, ismétlődő földrengések és egyéb szörnyűségek történnek minden képzeletet felülmúló mértékben. (Vö.: Lk 21,9-19)
Jézus azonban - ha figyelmesen olvassuk az evangélium sorait - megnyugtat és óva int: "Vigyázzatok, hogy valaki félre ne vezessen titeket. Sokan jönnek majd az én nevemben és azt mondják: Én vagyok, és: Eljött az idő. Ne menjetek utánuk! Amikor háborúról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Ennek előbb mind meg kell történnie, de ezzel még nem lesz itt a vég." (21,8-9). Bár szomorú és kiábrándító történések zajlanak körülöttünk, többen egészen mást mutatnak magukból, mint amik és igyekeznek mindent megtenni, hogy (félre)vezessék embertársaikat; tudnunk kell, mi is felelősek vagyunk a hiszékenységünkkel vagy éppen a közömbösségünkkel...
Jézus világosan felhívta tanítványai figyelmét, hogy a világban látható időnkénti káoszt tapasztalva sokakban uralkodik majd el a világvége-hangulat. Azt is megjövendölte, hogy a kaotikus állapotokat kihasználva némelyek majd "Megváltóként" igyekeznek a nyilvánosság elé állni.
Jézus éberségre intő szavai ma éppen olyan aktuálisak, mint voltak kétezer évvel ezelőtt. Ugyanakkor a kor kihívás és egyben alkalom a tanúságtevésre is. Életünk döntések sorozata, hiszen - akaratlanul is - naponta állást foglalunk. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy meggyőződésünk kialakításakor kinek a példáját követjük, kire hallgatunk...