2016. november 25.

 
Hétvégi tűnődések
"Várunk. Folyton s jobbat."
"Virrasszatok..." (Mt 24,42)
Advent 1. vasárnapja

A ködszitálástól nedves, borús napokon úgy érezzük, mintha ránk is fakószürkeség telepedne.  A hőmérséklet, hol a tavaszt idézi, hol pedig csontig hatol a hideg. "A nappalok egyre rövidebbek lesznek, a sötétség egyre sűrűbb és hosszabb, és ti azt mondjátok, nem kell félni. Majd jön valaki, aki elűzi a sötétséget és sose látott fényt gyújt a világnak" - írta Kosztolányi Dezső. Ugyanis éppen ebben az időszakban szólít az evangélium szavaival éber várakozásra az egyház...

Várunk.

Folyton s jobbat.

Néha csupán kényszeredett optimizmust erőltet magára az ember. Mert várni is csak az tud, akinek van reménye. És éppen most ne lenne, amikor a várakozás szent idejébe lépünk? Amikor fellobban koszorúnk első gyertyalángja, kell hogy remény gyulladjon a mi szívünkben is. A rorátés hajnalokon - minden időjárási viszontagság ellenére - jóleső melegség járja át az embert. Mert igaz ugyan, a nappalok egyre rövidebbek, az éjszakák pedig egyre hosszabbak, sötétebbek lesznek, mégis, amikor a fenyőillatú koszorún pislákolni kezd a fény, s a gyertya árasztotta félhomályban feldereng a hajdan volt gyermekkori adventi készülődés emléke - akármilyen nyomorultul menjen is a sora -, reménykedés fészkeli magát az ember szívébe. Készülni, várni kell...
Virrasztó éberségre int Krisztus. Készen a befogadásra, készen a szeretetre. Nem a látszat lesz a lényeg, sokkal inkább, mit rejt majd a felszín? Mert jóllehet, "akkor ketten lesznek a mezőn: az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Két asszony őröl egy malomban: az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják." (Mt 24,40-42) Minden azon múlik majd, hogy legbelül melyik vonzásnak engedünk. Mit ér a csillogás, a fényes külső, ha már régen levetette égi ruháját a lelkünk. Nem a külső alapján ítél meg az Úr. Az elkövetkezendő napok ismét lehetőséget kínálnak a szeretetben való töltekezésre, megtérésre. De vajon melyik győzedelmeskedik bennünk: a tisztaság vagy a szürkeség? Ne feledjük a mondást: Kinek milyen az adventje, olyan lesz a karácsonya is. Éberség! Ha virraszt a lélek, akár Betlehembe is elvezetheti az embert...