2017. január 13.

 
Hétvégi tűnődések
"Egyik hibánkkal foltozzuk a másikat..."
"Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűnét!" (Jn 1,30)

Nagy próféta volt Keresztelő Szent János, "asszonyok szülöttei között a legnagyobb" - mondta róla Jézus. Ó- és Újszövetség határán ő volt az egyetlen, aki megérhette próféciája teljesülését, sőt, ujjával rá is mutathatott az Isten Fiára. A korrupt, gyűlölködő és erkölcstelen világtól megcsömörlött tömegek vágyakozó reménnyel hallgattak szavára és jutottak el általa a bűnöket bocsátó és lelkeket gyógyító Tanítóhoz...
Soha nem volt annyi dolga a "lélekgyógyászoknak" mint korunkban. A szeretetlenség és meg nem értettség fájó sebeibe botlunk lépten, nyomon. Szinte semmi sem az, mint aminek látszik. Egyik hibánkkal foltozzuk a másikat, közben a "hógolyó" súlyos sziklányi tömbbé hízik, s egyszer csak - akár a lavina - könyörtelenül visszafelé indul. Persze kisebbíthetjük bűneink jelentőségét, ideológiát is gyárthatunk igazolásukra, csupán idő kérdése és utolér a gyötrő lelkiismeret. Ezért aztán hasztalan minden igyekezet, előbb utóbb szembesülni kell gyöngeségeink következményeivel. Egymás előtt ugyan rejtekben tarthatjuk titkainkat, de Isten előtt soha. Sajátos negatív tapasztalása az embernek, hogy nem tud mit kezdeni a bűn problémájával. Önerőből - minden erőfeszítése ellenére - nem sikerül megoldást találni. Az esendőség keresztjét vagyunk kénytelenek hordozni. Isten kegyelmes ajándéka azonban, hogy az ember "Isten Bárányában" felismerheti a megváltóját...
Egymás számára nem adhatunk feloldozást, még megbocsátásunk ellenére sem tehetjük meg nem történtté a kevésbé dicső tetteket. Egyedül Isten hatalma képes a bűnöket eltörölni és az újrakezdés lehetőségével, örömével megajándékozni az embert.
Ha tekintetünket a Keresztelő János által mutatott irányba fordítjuk, mi is megláthatjuk az Isten Bárányát, aki nem az ítélet jegyében, hanem az irgalmas Isten szeretetével nézi bűntől elgyötört létünket. Bár emberfeletti kínok árán, de szeretettel, Isten akaratát elfogadva vette magára a világ bűnét.
A dermesztő januári hidegben ez a jó hír melegítheti meg a lelkünket, adhat reményt életünk további szakaszában. Bár a világban sok-sok durvaság, fájdalom és szeretetlenség mérgezi kapcsolatainkat, mégis, ha őszintén szeretnénk, Isten Báránya a mi bűneinket is elveszi...