2017. január 27.

 
Hétvégi tűnődések
"... tégy engem a békesség eszközévé..."
"Boldogok a békességesek: ők az Isten fiai." (Mt 5,9)

Mi a boldogság? Mosoly, jóleső érzés, könny, fájdalom, szenvedés... - örök talány. Az ember létbeszólítása pillanatától törekszik rá, mert valójában boldogságra hivatott. Ugyanakkor igazi ellentmondásokkal terhes érzés is, melyet mégis vállalunk, mert ott van mögötte az az őszinte szeretet, mely az Isten szeretetéből is képes valamit felmutatni, képes valami igazán értékeset adni a másiknak...
Jézus többször is rámutatott az igazi boldogság földön túli távlataira. A Máté-evangéliumban találjuk a "boldogságmondásokat". Némelyik első olvasásra megdöbbentő paradoxon, hiszen hogyan is lehet boldog a szomorkodó, az éhező vagy az üldözött? (Vö.: Mt 5,3-10) Az érzelmek kötött hullámvasútján hánykolódó lélek ezt nem értheti meg. Sőt, egyre nehezebben éli meg, hogy torzsalkodások, az emberi kicsinyesség; munkahelyi, családi összeütközések; vehemens indulatok, pártoskodások... erőterében zajlik az élete.
Az újszövetségi Szentírás az önmagával, Istennel és embertársaival szembeni lelki békesség állapotát a kiengesztelődött szív szeretetével azonosítja. Milyen jó érzés reggelente úgy felkelni, hogy békesség van a lelkünkben. Ugye, ilyenkor mennyivel szebbnek látjuk a környezetünket és azokat is, akiket egyébként csak nagyon nehezen tudunk elviselni. Bizonyított tény, hogy azok az emberek, akik pozitív módon, a szeretet szemüvegén keresztül szemlélik maguk körül a világot, egészségesebbek és talán tovább is élnek, mint akik folyton csak elégedetlenkednek, zsörtölődnek. Az is kétségtelen, hogy egy virágillatot ontó, verőfényes májusi napon a zöldellő réten - vagy erdőben - sétálva könnyebben megsejthető a belső békesség titka, mint az ilyen csontig hatoló fagyos januári időben, mint amilyenben az elmúlt napokban is részünk volt...
A békességszerzés boldogsága Isten fiává teszi az embert. Assisi Szent Ferenc így imádkozott: "Istenem, tégy engem a békesség eszközévé, hogy a szeretet melegét árasszam ott, ahol gyűlölet pusztít; hogy megbocsássak, ahol a bűn tombol; hogy egyesítsek, ahol a széthúzás diadalmaskodik..." Intrikusokból már nagyon sok van, álljunk a békességszerzők oldalára és próbáljuk meg begyógyítani környezetünkben a békétlenség mélyen szántó sebeit...