2017. február 10.

 
Hétvégi tűnődések
"... a szenvedéssel Teremtője alakítja az embert..."
"…ha igaz voltotok fölül nem múlja az írástudókét és farizeusokét,
nem juttok be a mennyek országába.
" (Mt 5,20b)

Február tizenegyedike a betegek világnapja. Még Szent II. János Pál pápa rendelte el a franciaországi Mária-jelenések emlékére. Százötvenkilenc évvel ezelőtt Lourdes közelében egy sziklahasadékban Bernadett, az egyszerű molnárleány csodálatos jelenésnek volt szemtanúja. A jelenések véget értek ugyan, de a sziklabarlang mélyén azóta egy tiszta vizű forrás őrzi Bernadett és a Szűz találkozásának emlékét. A forrás és annak környéke pedig a mai napig számos csodás gyógyulás színhelye. A völgybe rejtett városka az idők során a „betegek városa” lett.
Betegség és szenvedés - mindig is az emberi élet legsúlyosabb megpróbáltatásai közé tartoztak. E keserű állapotban az ember kénytelen megtapasztalni tehetetlenségét, végességét, saját határait. Addig soha nem volt közelségben dereng fel előtte a halál lehetősége, gondolata…
A betegség első rémületének szinte szükségszerű velejárója az önmagába zárkózás, mely néha teljes reményvesztettséghez és Isten elleni lázadáshoz vezethet. Az ily módon tehetetlenségre kényszerített merőben más szemmel látja a világot. Hirtelen átértékelődik előtte minden. Helyére kerül az igazán értékes és az értéktelen. Lehetőséget kap, hogy afelé forduljon, ami lényeges: hogy Istent keresse és hozzá visszatérjen.
Az evangéliumi történetek jelentős részéből a könyörületes, gyógyító Jézus képe rajzolódik elénk. Ugyanakkor Jézus sem gyógyított meg minden beteget. Gyógyításai Isten országának jelei voltak. Sokkal mélyebb gyógyulást hirdetett: a bűn – melyek egyik következménye a betegség – és a halál feletti győzelmet.
Az ószövetségi vagy farizeusi gondolkodásban a szenvedést és a betegséget Isten büntetésének tulajdonították. Miközben magukat igaznak vélték, a testi és lelki bajokkal kínlódókat nyíltan megvetették. Jézus tanításából tudjuk, a szenvedéssel Teremtője alakítja az embert, ezzel segítve hozzá, hogy „igaz volta” felragyoghasson, hogy már földi életében Isten országának hiteles tanúja lehessen…