2017. február 17.

 
Hétvégi tűnődések
"Az imádság ... sokszor kimarad a mindennapi gyakorlatok közül..."
"Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal
és imádkozzatok üldözőitekért (és rágalmazóitokért)." (Mt 5,44)

...badarság - csattan fel az "adok-kapok" világában edződött keményszívű huszonegyedik századi ember: az erőszakra békességgel, a gyűlölködésre szeretettel válaszolni az abszolút gyöngeség jele. Minden bizonnyal a maga korában éppen olyan vihart kavarhatott kijelentésével Jézus, mint amilyent ma kavarna. Sokan - még a hívők közül is - legszívesebben átugornák a Máté-evangélium idézett szakaszát. Mert "normál" körülmények között senki sem szereti az ellenségeit, a legkevésbé sem azon gondolkodik, hogy miként tegyen jót a haragosaival. Az imádság pedig sokszor kimarad a mindennapi gyakorlatok közül, nemhogy üldözőiért és rágalmazóiért ajánlaná fel az ember...
Az emberi kapcsolatok bonyolult hálózatában még mindig nagyon gyakran érvényesül az Ószövetség "szemet szemért, fogat fogért" elve. Éppen ezt a nyers és valójában emberhez méltatlan reváns-szemléletet igyekezett megváltoztatni Jézus. Azóta is, akik képesek megérteni és befogadni ezt a tanítást - családok és közösségek -, életükkel válnak az evangélium hírnökeivé. Példájukkal bizonyítják, ha van elég bátorsága és ereje, képes az ember a szeretet állandó vonzásában élni, még a rosszat is jóval viszonozni. Szent Pál apostol így sommázza az ellenségszeretetről szóló tanítást: "Ne győzzön rajtad a rossz, te győzd le jóval a rosszat!" (Római levél 12,21.) Tulajdonképpen máig ez lenne az egyetlen módja annak, hogy gyökeres fordulatot vegyen végre a világ, s ott élhessen méltó körülmények között az ember, ahová sorsa rendeltetett...
Meglehet, hogy erőszak alkalmazásával pillanatnyilag rendet lehet teremteni, de hosszú távon az agresszió, a vehemens indulat sohasem vezethet eredményre, még kevésbé békességre. Ezzel a módszerrel kívülről erőltetnek az emberre olyasmit, amit nem szeretne (sokszor pusztán azért nem, mert kötelező). A szeretet viszont belülről érinti/változtatja meg az embert, és ha igazán őszinte, nagyobb erőket képes megmozdítani, mint a legmodernebb békefenntartó alakulatok. Ezért az a pedagógia és nevelés, melyben következetesen ott dobog a szeretet, Isten szeretete - tűnjön bármilyen szigorúnak is -, csodálatos távlatokat nyit az ifjúság előtt. Az ilyen családban, iskolában, társadalomban felnövekvő nemzedék nem botránkozik meg Jézus ellenségszeretetre buzdító szavain, s az sem áll távol tőle, hogy akár imádkozzon is rosszakaróiért...