2017. április 21.

 
Hétvégi tűnődések
"Miközben szembesít hitetlenségünkkel, meg is gyógyít..."
"Békesség nektek!... És ne légy hitetlen, hanem hívő." (Jn 20,27-28.)
 

Április szélsőségesen szeszélyes arcát mutatta meg a héten. A kora nyarat idéző szép napok után, órák alatt varázsolt telet a húsvéti ünnepek után. Mintha tükrözni akarná hangulatváltozásainkat vagy figyelmeztetne esendő voltunkra. Ugyanis, ha csak nincsen megingathatatlan bizonyosságunk, akár a nyár közepén is beköszönthet életünkbe a fagyos tél. Ha nem az elvárásaink szerint alakulnak életünk dolgai, hamar beborulhat fölöttünk az ég és nagyon érzékenyek leszünk, s kételkedés fészkeli magát a szívünkbe is...
Valószínűleg így voltak ezzel az apostolok is. Fájdalmuk és tehetetlenségük érzésével küszködve próbálták egymást erősíteni, de csak a bizonytalanságuk lett még nagyobb. Jézus a békesség szép ígéretével köszöntött rájuk feltámadásának estéjén. Nem revánsra buzdított, hanem reményt öntött gyásztól megcsüggedt szívükbe. Tamás azonban nem volt jelen ezen a találkozáson. Később, amikor elmesélték társai, nem akarta hinni a történteket. "Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, s ha ujjammal a szegek helyét nem érintem, nem hiszem." (Jn 20,25) Nyolc nappal később, amikor Tamás is a többiekkel volt, ismét megjelent Jézus és egyenesen a kételkedő apostolhoz fordult: "Tedd ide ujjadat és nézd a kezemet. Nyújtsd ki kezedet, s tedd az oldalamba. És ne légy hitetlen, hanem hívő." (Jn 20,27)
A bizalmatlanság és árulás korában könnyebben sebződik meg a szív és horzsolódik meg a lélek. Hitünk és szeretetünk is ingatag, ha nem "gyökereződik" bele Jézus Krisztus által az Isten szeretetébe. Hívségünk vagy éppen hitetlenségünk határozza meg emberi kapcsolatainkat is. Aki képtelen hinni, az bízni sem tud, annak szeretete is csak tünékeny-törékeny valóság lehet...
A békesség, azaz a kiengesztelődött szív szeretete és a hit mélységesen összetartozik, mindkettő a Megváltó Istentől származik. Jézus a békesség reményével és a bizonyosság ígéretével szólít meg bennünket is. Húsvét közelségében megváltó szeretetének ember okozta nyomaival szembesít. Miközben szembesít hitetlenségünkkel, meg is gyógyít, így tamáskodó létünk benne ismét új lehetőségre talál...