2017. szeptember 29.

 
Hétvégi tűnődések
"Szavak és tettek bizony gyakran ellentmondanak egymásnak."
"Bizony mondom nektek:
a vámosok és az utcanők megelőznek titeket Isten országában." (Mt 21,31b)
 

Jézus egy alkalommal a következő példabeszédet mondta. Egy embernek két fia volt. Elment az elsőhöz és megkérte: "Fiam, menj ki a szőlőmbe dolgozni." Az megígérte ugyan, de aztán mégsem ment. Elment a másikhoz és őt is megkérte. Ő így felelt: "Nem megyek." Ám később meggondolta magát és mégis kiment. "Melyik teljesítette a kettő közül atyja akaratát?" - tette fel a kérdést hallgatóságának Jézus.  "A második" - válaszolták többen. Ekkor így szólt hozzájuk: "Bizony mondom nektek: a vámosok és az utcanők megelőznek titeket Isten országában. Eljött ugyanis hozzátok János, hogy az igazság útjára vezessen, de nem hittetek neki. A vámosok és az utcanők hittek neki. Ti azonban ennek láttára sem tértetek meg és nem hittetek." (Mt 21,28-32)
Ugyancsak megbotránkoztató lehetett ez a tanítás és a hozzáfűzött magyarázat a korabeli embereknek, de valószínűleg sok hívő számára lehet fülsértő ma is. A sztárt, a szuperhőst lekörözheti a hétköznapok csetlő-botló figurája? Emberségben igen!  Az Isten házába járót a templomkerülő? Előbb juthat a mennyek országába a vámos vagy az utcanő, mint a látványos vallásgyakorló? Akár ez is előfordulhat.
A szélesebb közvélemény a hívő emberrel szemben elvárásokkal, míg a "nyíltan bűnőssel" szemben előítéletekkel viseltetik.  Ám pusztán a választottság/meghívottság tudata - valószínűleg - senkit sem üdvözített még. A különböző indíttatásból fakadó cselekedeteink (vagy éppen azok hiányának) súlya viszont sokat fog számítani a végső megítélésünkben...
Szavak és tettek bizony gyakran ellentmondanak egymásnak. Könnyen előfordulhat, hogy éppen azok viszik előbbre Isten ügyét a mindennapokban, akiket mások már "leírtak".
Igaz, változtatni csak azon tudunk, ami rajtunk múlik. Viszont, ha mégsem cselekszünk így, olyanok leszünk, mint a történetbeli első fiú: csak a szánkat jártatjuk, és megteszik helyettünk azok, akiket éppen lenézünk vagy kritizálunk...
A szőlő nagy, a munka sok - kivált ilyenkor szüret idején - bármit is mondtunk egykor, ha képesek vagyunk megbánni és tetteinkkel az ellenkezőjét igazolni, még minden helyrehozható...