2017. október 13.

 
Hétvégi tűnődések
"Annál jobb nem történhet velünk, mint amit Isten elképzelt rólunk."
"...a lakodalmas ház megtelt."
"Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak." (Mt 22,10-14)
 

Történt, hogy a király menyegzőt rendezett a fiának. Szolgáit küldte, invitálják a meghívottakat. Azok viszont nem akartak jönni. Erre újabb szolgákat küldött, de azokkal sem törődtek, ki-ki intézte tovább ügyeit, mások a visszautasítás kegyetlen jeleként nemcsak megverték, hanem meg is ölték a szolgákat. A király haragra gerjedve iszonyatosan megbüntette hűtlen alattvalóit. De az ünnep nem maradt el. Kivezényelte embereit a keresztutakra, akik jókat, s rosszakat egyaránt összegyűjtöttek, így végül a lakodalmasház megtelt. (Vö.: Mt 22,1-14.)
Istennek terve van velünk. Mindannyian egy szép "életpálya" reményteljes ígéretével szólíttatunk létbe. Meghívottságunk ténye azonban nem tehet elbizakodottá, ugyanis Isten rólunk gondolt jövőképének beteljesülése nem nélkülözheti a mi személyes közreműködésünket. Találóan fogalmazott Szent Ágoston: "Aki megteremtett beleegyezésed nélkül, nem fog üdvözíteni közreműködésed nélkül." Annál jobb nem történhet velünk, mint amit Isten elképzelt rólunk. (Ezért igazán jó érzéssel töltheti el az embert, amikor rátalál a neki rendelt útra...)
Legtöbbször máról-holnapra gondolkodunk, s a pillanatnyi kedvezőbbnek tűnő lehetőséget választva, lemondunk életünk Istentől rendelt jövőképéről. Ugyanis a meghívást vissza is lehet utasítani. Jóllehet sokfelé invitálnának, képtelenség mindegyiknek elfogadni. Ezért rajtunk múlik, hogy végül melyiknek teszünk eleget.
Érdemes elgondolkodnunk azon, hogy vajon miért is nem tudunk élni a meghívás lehetőségével? Az evangéliumi példázatban szereplők más-más indokkal utasították vissza. Voltak, akiket olyannyira feldühített, hogy még a meghívást közvetítő szolgákat is megölték. Vajon milyen mélységes sötétség lakhat abban az emberi szívben, aki ilyen fájdalmasan utasítja vissza a szeretetet?
Nem árt, ha tudjuk, Isten visszautasításával nem Ő lesz szegényebb, hiszen a "lakodalmas ház" végül megtelik. Ha méltatlanná válunk, mások fognak az eredetileg számunkra kijelölt helyre ülni...