2017. október 27.

 
Hétvégi tűnődések
"A hiteles Isten-szeretetből ... logikusan következik az egészséges emberszeretet."
"Két parancson függ az egész törvény és a próféták." (Mt 22,40)
 

Egy törvénytudó, hogy próbára tegye Jézust, a következő kérdéssel fordult hozzá: "Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?" Ő így válaszolt: "Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legfőbb: az első parancs. A második hasonló ehhez: szeresd felebarátodat, mint önmagadat. E két parancson függ az egész törvény és a próféták.
Isten- és emberszeretet elválaszthatatlanok egymástól. Ha esetleg gondjaink vannak az egyikkel, mindig sérül a másik is. Bármennyire tökéletesnek gondolt szabályok és törvények szerint rendezzük be az életünket, nem lesz kerek egész, ha kihagyjuk belőle a szeretetet. Ugyanis hiányában elembertelenednek szűkebb és tágabb közösségeink...
Hamis az Istenhez való fohászkodása annak, akinek szívében harag vagy gyűlölet van embertársa iránt. A harag mindig megmérgezi az embert. Nehezteléssel teli szívvel képtelenség a másikhoz közeledni. Hosszútávon csak a rendezett szeretetkapcsolat képes harmóniában, a kiengesztelődött szív békességében megtartani az embert.
A keserűség, a magány, a meg nem értettség, vagy éppen a betegség keresztje még sebezhetőbbé tesznek bennünket. Ezért különösen is fontos, hogy ép, egészséges szeretetkapcsolatai legyenek az emberbek...
Előfordul, hogy panaszkodunk a társadalmunkat szabályozó egyik vagy másik törvény betarthatatlansága vagy "igazságtalansága" miatt. Pedig, ha kizárólag jogszabályi változásoktól várnánk az emberi mentalitás pozitív megváltozását, keserves csalódásban lenne részünk. Ugyanakkor, ha valaki képes szeme előtt tartani a "legfőbb parancsot", s ezt igyekszik is mindennapjaiban megélni, akkor a kellő körültekintéssel megalkotott törvényeket még véletlenül sem fogja megsérteni. A hiteles Isten-szeretetből ugyanis logikusan következik az egészséges emberszeretet. Ez a szeretet a tömegben is képes felfedezni az Isten képmására teremtett embert...