2017. december 29.

 
Karácsonyi tűnődések
... igyekezzünk erőt meríteni a Szent Család példájából...
"A gyermek ott növekedett és erősödött.
Bölcsesség töltötte el és Istennek kedve telt benne." (Lk 2,40)
 

Isten eredeti elgondolása, hogy minden ember családban szülessen, ott növekedjen fel, hogy aztán majd maga is családot alapíthasson. Normális körülmények között családból jövünk és családba érkezünk. Azonban ez mégsem adatik meg mindenkinek. Fájdalmas sebe az emberiségnek, hogy főként a modern, úgynevezett jóléti társadalmakban nő a csonka családban vagy család nélkül felnövekvő gyermekek száma, ezért az esztendő utolsó vasárnapján az egyház a Szentcsalád "ikonját" emeli a magasba. A boldogságos Istenanya Mária, József és a gyermek Jézus erőt adó egységét, szeretetét állítja követendő példaként elénk. Azt az egységet és szeretetet, amit semmilyen sötét szándék nem tudott kikezdeni, pedig még meg sem született a Gyermek, már elkezdődött a kemény próbák sora...
Miután a kisded Jézust a mózesi törvényeknek megfelelően bemutatták a jeruzsálemi templomban, szülei visszatértek vele a galileai Názáretbe, ahol felnevelkedett - tudjuk meg Lukács evangélistától. 
"Válságban a család intézménye" - halljuk, olvassuk egyre gyakrabban. Pedig nem a család, hanem az ember jutott válságba, aki képtelen az elköteleződésre, a megfontolt döntésre, társválasztásra, felelősségvállalásra. Életünkben hullámvölgyek és hegyek váltakoznak, melyekkel egyedül nem biztos, hogy megbirkózna az ember. Áldozatvállalás, kegyelem, kölcsönös megértés, kiengesztelődésre való nyitottság nélkül egyetlen emberi közösség, így a család sem működik. De ne legyünk álszentek, előfordulhat, hogy a jószándék és törekvés ellenére sem sikerül megvalósítani azt a harmóniát, amiről ifjan álmodik az ember. Boldogság helyett a boldogtalanság verhet tanyát ott, ahol két ember egymásból nem a pozitív dolgokat, hanem a negatívumokat hozza elő. Sajátos sorsok és sajnos mindennapi élethelyzetek szolgáltatnak bőséges példát...
Milyen jó lenne, ha az ünnepek a családi összetartozást is erősítenék, ha a Szent Család vonzásába kerülnének családjaink, s ugyanaz a szeretet, békesség, megértés uralkodna bennük, mint ami Jézust, Máriát és Józsefet egybefűzte. Amikor esztendőnk végén képzeletbeli leltárt készítünk, azt is vegyük számba, hogy a családban betöltött, a családdal kapcsolatos hivatásunknak mennyire tettünk eleget? A jelen - s még inkább a jövő - terheivel való szembesülés idején, mielőtt a kétség és reménytelenség környékezne meg bennünket, igyekezzünk erőt meríteni a Szent Család példájából...