2018. február 09.

 
Hétvégi tűnődések
A szenvedés, a betegség az emberlét sajátos velejárója.
"Könyörületre indulva feléje nyújtotta a kezét..." (Mk 1,41)
 

Éppen százhatvan évvel ezelőtt történt, hogy február tizenegyedikén a Pireneusok lábainál meghúzódó kis francia városka, Lourdes határában, közvetlenül a Gave folyó partján lévő sziklahasadékban, a szegény molnárlány, Bernadett egy gyönyörű női alakot pillantott meg. Csak később tudta meg, hogy a "titokzatos hölgy" nem más, mint a Boldogságos Szűz Mária. Július tizenhatodikáig összesen tízen nyolcszor jelent meg lánynak. A nyolcadik jelenés alkalmával forrás fakadt a helyen, mely azóta is szüntelenül ontja kristálytiszta vizét, s csodálatos gyógyulások sora történt és történik napjainkban is. A spanyol határ közelében fekvő városka azóta elsősorban a betegek zarándokhelyévé vált. A jelenés első napját pedig még II. János Pál pápa nyilvánította a betegek világnapjává 1993-ban.
A tüdőbetegségben szenvedő fiatal leányon keresztül Mária a bűnbánat, a megtérés fontosságát és az irgalmas Isten testi és lelkibetegségben szenvedőkhöz lehajló könyörületességét hangsúlyozta.
Bármilyen hihetetlen, a betegség keresztjében (is) Isten szeretete nyilvánulhat meg. Azé az Istené, aki ugyan megpróbálja az embert, de nem hagyja elveszni és mindenkor meghallja a szenvedő szavát. "Ha akarod, megtisztíthatsz engem" - fordult Jézushoz az evangéliumi leprás beteg. A szenvedésben is megmutatkozó őszinte hit és állhatatosság mellett nem ment el Jézus sem részvétlenül, hanem "könyörületre indulva feléje nyújtotta a kezét és megérintette és így szólt hozzá: Akarom, tisztulj meg! Erre azonnal elhagyta a lepra és megtisztult." (Vö.: Mk 1,40-42)
Súlyos próbatételeink idején tűnhet úgy, hogy magunkra maradtunk fájdalmainkkal, hogy elviselhetetlenül nagy teherrel áldott meg a sors. De ne feledjük, ha csak egy hajszálnyin is múlik, de nem roppan össze az ember, ha eleven a hit szívében, hiszen Isten nemcsak terheket, hanem erőt is ad. Az őszinte és tiszta lélek - akár a Lourdesben megjelenő Mária közbenjárására -, mindig könyörületre indítja Istent...
A szenvedés, a betegség az emberlét sajátos velejárója. Jézus földi működésének jelentős részét fordította a betegekre, a testi vagy lelki szenvedőkre. A betegek világnapja felhívja a figyelmünket, hogy még nagyobb szeretettel és türelemmel forduljunk szenvedő embertársaink felé...