2018. március 09.

 
Hétvégi tűnődések
Isten megáldja jóra törekvésünket.
"Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elitélje a világot,
hanem hogy üdvözüljön általa a világ." (Jn 3,17)
 

Minden értelmesen és felelősen gondolkodó látja, hogy a bűn hatalma mennyire félelmetesen jelen van, s minden bizonnyal jelen is lesz a világban. XVI. Benedek pápa írja egyik enciklikájában, hogy a Krisztus által közvetített hittel "megjelent a történelemben a világ meggyógyításának a reménye is. De ez még csak remény és nem beteljesedés; remény, amely megadja a bátorságot, hogy a jó oldalára álljunk akkor is, ha a dolog reménytelennek látszik..." (Spe Salvi 36.)
A szívünkben-lelkünkben dúló harcok idején kell elsőként a jó oldalára állni. Csak ezzel a belső rendezettséggel lehet a bennünket körülvevő személyekben és dolgokban is meglátni a jót, azt a jót, melyet minden körülmények között képviselnünk, illetve támogatnunk kell.
Jó és rossz erőterében zajló életünk során bennünk is hol a jóság, hol a rossz javára billen a mérleg. Ennek megfelelően látjuk, hol biztatónak, hol reménytelennek pillanatnyi helyzetünket. De ne feledjük, csak jó vagy csak rossz ember nem létezik, hiszen mindenkiben ugyanazok a késztetések munkálkodnak, csupán más-más mértékben. Így mindannyian rászorulunk Isten hozzánk lehajoló irgalmára. Már csak emiatt sem szabad másokat megítélnünk, velük kapcsolatban sommás megállapításokat tennünk. (Egyikünk sem tudhatja, mit hoz számára holnap...)
Valamilyen módon mindannyiunkra hat az az erőszakosság és gonoszság, mely most különösen is tapasztalható Európában és szerte a világban. Mindez kihat egyéni életünkre is. A tengernyi gonoszság és brutalitás láttán, még könnyebben érezheti saját sorsát is kilátástalannak az ember...
Minden böjti időszakban a hívő különösen is súlyos döntés előtt áll: képes lesz-e még jobban elköteleződni a jó mellett, vagy ismét csak a szürke közömbösségbe süpped élete? Isten megáldja jóra törekvésünket. Bűnökkel terhelt, rossz beidegződésekkel megvert, nyomorult sorsunkon senki más nem fordíthat, mint az értünk szeretetből keresztre feszülő Isten Fia. Ő, aki nem azért küldetett, hogy elítéljen, hanem, hogy megmentsen az üdvösségre...