2018. március 23.

 
Hétvégi tűnődések
... Péter képes volt belekapaszkodni az isteni irgalomba.
"Bizony mondom neked, még ma éjjel, mielőtt a kakas kétszer szól,
háromszor tagadsz meg engem." (Mk 14,30)
 

Mindig könnyebb másnak a sorsában osztozni akkor, amikor minden jól megy, amikor népszerűség és tisztelet övezi. A problémák, nehézségek viszont erősen "megszűrik" a barátok, hívek körét. Emelkedett hangulatban könnyen ragadtatja magát nagy szavakra az ember. A szomorú, nem várt történések alkalmával viszont gyorsan elillan a hűség. Pedig a barátságnak és mindenfajta emberi kiállásnak ilyenkor érkezik el az ideje...
Amikor a virágos ágakat lengető tömeg gyűrűjében megérkezett Jézus Jeruzsálembe, bizonyára jólesett a közelében lenni. Méltán tölthette el büszkeség az apostolok szívét. Péter hasonlóan emelkedett hangulatban volt, amikor néhány nappal később - az utolsó vacsorán - fogadkozni kezdett: "Ha mindnyájan megbotránkoznak is tebenned, én ugyan nem." "Ha meg is kellene halnom veled, nem tagadlak meg." Jézus így hűtötte le: "Bizony, mondom neked, még ma éjjel, mielőtt a kakas kétszer szól, háromszor tagadsz meg engem." (Vö.: Mk 14,26-31)
Ugyanazon a napon történt: Júdás elárulta, Péter megtagadta Mesterét. A gyöngeség, az esendő ember mindkettőjükben felülkerekedett. De amíg Júdást magával ragadta vétke, addig Péter képes volt belekapaszkodni az isteni irgalomba. Tulajdonképpen erről szól a mi életünk is: a virágvasárnap felszabadult öröméből újra és újra a nagyheti kétségbeesés állapotába esünk. A nagy kérdés az, hogyan kerülünk ki a mélységből? Képesek vagyunk-e egyáltalán kijutni? Eljutunk-e a húsvéti örömig?
Szavainkkal, vallási kötelezettségeink "letudásával" mi is Jézus mellett állunk. De a valóságos, mindennapi élethelyzetekben már nem mindig. A templom falai között megtapasztalt Jézus-közelség, az ünnepi áhítat magával ragadja az embert. De "kint", a "nagycsütörtöki éjszaka" kemény próba elé állítja.  Az anyagi haszon vagy a félelem bénultsága könnyen hatalmába keríti, s legtöbbször mire feleszmél, már megszólal a kakas, vagy éppen a zsebében csörög Júdás pénze...
Ám minden mélységben van egy kapaszkodó, a legsötétebb éjszakában is akad egy fénysugár; minden azon múlik, hogy melyik apostol sorsában osztozik az ember? (Péter vagy Júdás?)
Jézus passiója valójában már virágvasárnap elkezdődött, hiszen a dicsőítő ének és a tagadás, árulás szavainak éles kontrasztja szomorúan beárnyékolta az ünnepet...