2018. március 31.

 
Hétvégi tűnődések
A halált legyőzi az élet!
"... Jézusnak fel kellett támadnia a halálból." (Jn 20,9)
 

A Jézust fogadó virágvasárnapi pálmaágakat lengető és lábai elé virágokat hintő lelkesedés néhány nap alatt szertefoszlott, hiszen a tömeg Pilátus udvarában habzó szájjal már Barabás szabadon bocsátását követelte. A köztörvényes bűnöző mellett tette le voksát, a tisztát meg hagyta a halálba menni. Így történt, hogy a szenvedések útjának végén alig álltak néhányan az Igazság keresztje alatt. Nem Jézus változott meg! Ő ugyanaz maradt: az Atya Fia, az Igazság világossága. Nagypéntek az ember erkölcsi kiskorúságának, ugyanakkor a bűn csődjének és a végsőkig kitartó irgalmas szeretetnek a napja...
Lám, a szívet simogató szeretet és a habzó szájú gyűlölet között milyen kicsiny a távolság, pár nap vagy néhány óra csupán...
Kufárok kiáltoznak körülöttünk, többen kaján örvendezéssel vesztünket lesik, latrok hörögnek fülünkbe, júdások csókolnak arcul, miközben megfeszíttetik a szeretet és elveszik az igazság... Az Igazság keresztjétől mindenki elfordul, mert véres, mert kínos... Csak kevesen merészkednek a közelébe, ugyanis mellette lelepleződik a hitványság, lehull minden hamisság - pőrén marad a lélek. Bizony gyötrelmes a kiüresedés útja. Isten azonban nem hagyja megszégyeníteni Gyermekét, lehajol hozzá és szeretetének köntösébe takarja...
Isten szeretetének ereje olyan hatalmas, hogy beleremeg a föld, hegyek rendülnek meg. Akárhány követ is torlaszolnak az Igazság elé, mind elhengerül! A halált legyőzi az élet! Mert azon a hajnalon, a könnyesen-virágos olajágak öleléséből egy üres sír tárult a világra. Az az üres sír lett reménységünk alapja, hitünk fundamentuma. Erről bizonyosodhatott meg húsvétvasárnap reggel János apostol is. Belépett a nyitott sziklasírba, de csak az üres leplekkel és gyolcsokkal szembesült. "Látta és hitt" (Jn 20,9). Erre a húsvéti bizonyosságba kapaszkodó hitre van szüksége valamennyiünknek. Mert nagypéntek iszonyata és nagyszombat zsibbadt fájdalma után mindig ránk virrad húsvét hajnala. A szenvedésből végül remény születik. A remény pedig megtartja az embert, mert nem a halálé az utolsó szó, hanem a győzedelmes életé! Isten gyengeségeink és bűneink ellenére is szeret! Krisztus keresztáldozatával megváltott emberek lettünk...