2018. június 01.

 
Hétvégi tűnődések
... a kenyér foglalja egybe mindazokat az adományokat, melyekre szükségünk lehet.
"Vegyétek, ez az én testem." (Mk 14,23)
 

A katolikus egyház vasárnap üli Úrnapját, amikor a Szent Kenyérben, azaz az Oltáriszentségben megtestesülő Úr Krisztust ünnepélyes körmenetben viszi a templom falain kívülre. A négy égtájat szimbolizáló, zöld ágakból készített sátornál esdi a hívő nép az értünk önmagát feláldozó Krisztus kegyelmes áldását az egész teremtett világra.
Bár sokan megkérdőjelezik a Krisztusi Kenyér természetfölötti, szentségi jellegét, ennek ellenére a történelem folyamán - egészen a legutóbbi időkig - számos csodálatos esemény kapcsolódott a búzalisztből készült, Krisztus testét rejtő hófehér ostyakoronghoz.
A kenyér Isten ajándéka, erőforrás; létfenntartásunknak olyannyira lényeges eszköze, hogy aki nélkülözni kénytelen, az tulajdonképpen mindennek híjával van. Ezért abban az imádságban, melyre Jézus tanította követőit, a kenyér foglalja egybe mindazokat az adományokat, melyekre szükségünk lehet.
Úrnapjának minden ember számára van üzenete. A mindennapok helytállását csak a rendszeres szellemi-lelki táplálék biztosíthatja. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy az ember mivel "tömi" tele a lelkét és a fejét (egyébként az sem mindegy, hogy a gyomorba mi kerül). Egy szellemes régi mondás úgy tartja, hogy az ember előbb utóbb maga is azzá válik, mint amit rendszeresen elfogyaszt. Aki megfelelő lelki táplálék híján csupán a televíziótól, különböző szellemi, illetve divatirányzatoktól, gazdagságtól, hatalomtól, politikától várja a megtartóerőt, az keservesen csalódik vagy végletesen könnyelművé válik. Amint a testi táplálék az erők veszteségének pótlását szolgálja, a krisztusi kenyér úgy erősíti meg a szeretetet, mely a mindennapi életben hajlamos az elfáradásra.
Jézus nem csupán apostolainak adta oda önmagát, de valamennyiünk rendszeres lelki tápláléka akar lenni, hogy ebben a lélekmérgező világban is hitelesen közvetítsük az evangélium üzenetét. A sok mesterséges és mesterkélt dolog között éhezik és szomjazik a világ a hitelesre. Ezért kínálja fel önmagát Jézus a búzakenyérben. Így akar mindannyiunknak lelki tartást adni, kipótolni bennünk azt, ami esendő és gyenge...