2018. június 08.

 
Hétvégi tűnődések
... könnyen zsákutcába torkollhat életünk...
"Ha egy ország meghasonlik, az az ország nem állhat fönn.
Ha egy család meghasonlik, az a család sem maradhat meg." (Mk 3,24)
 

Amikor többedszerre is az ördöggel való együttműködéssel vádolták meg Jézust, amiért ördögöt űzött, furcsa hasonlattal válaszolt. Az ördög csak akkor lenne képes ördögöt űzni - vagy ebben közreműködni -, ha meghasonlana önmagával, viszont akkor önmaga ellen támadna, és ezért végső soron elpusztulna. De a meghasonlás a nemzetek és családok számára is végzetes (Vö.: Mk 3,23-28). A meghasonlás ugyanis egyenlő az önfeladással, mely könyörtelenül önpusztítással végződik.
Az emberiség történelmét fellapozva azt láthatjuk, hogy korszakoktól függetlenül, egyetlen közösséget, nemzetet sem sikerült szétzilálni, megsemmisíteni egészen addig, amíg az szembe fordulva korábbi elveivel, nem lépett az önfeladás útjára...
A kegyelmes Istentől nemcsak küldetést és próbát, de erőt is kapunk. (Ha nem így lenne, a Teremtő Szeretet önmagának mondana ellent.) A bölcs tudja, hogy élete nem csupán árnyas fák alatt tartó kényelmes sétaút lesz, ezért gyűjt, tartalékol napsugaras derűt szívébe-lelkébe a fénytelen, fázós napokra is.
Olykor méltatlankodunk, mert elviselhetetlenül nehéznek érezzük sorsunkat, de gondoljuk csak meg, akkor mi történne velünk, ha Isten nélkül maradnánk magunkra... Aztán reggel újra felkel a nap, és mi ismét csak lehetőséget kapunk. El kell vágnunk pesszimizmusunk földbehúzó gyökereit, hogy az égfelé nyíló tiszta távlatokra találhassunk. Tulajdonképpen ezt a látásmódot fogalmazza meg a világhálón mostanság gyakran feltűnő gondolatsor is: "Bár az élet meggyötört, talpon vagyok mégis. Bár talpon vagyok, néha elesek én is. Bár olykor elesek, felállok mégis. Megmutatom mindenkinek, hogy végül boldog leszek én is!" Aki képes így gondolkodni és érezni, azt messze elkerüli a meghasonlásnak és az önfeladásnak még az árnyéka is...
Nem szabad könnyelműen föladni reményeink és őszinte vágyaink beteljesülését. A külső nehézségek megerősíthetik (szeretet)kapcsolatainkat, ám ha saját magunk adjuk fel elveinket, leszünk hűtlenek korábbi értékeinkhez, könnyen zsákutcába torkollhat életünk...