2018. július 06.

 
Hétvégi tűnődések
... a próbák által edzett hűséges hit különösen is igazi kincs a világban...
"Ő maga is csodálkozott hitetlenségükön." (Mk 6,6)

Egy alkalommal tanítványai kíséretében Jézus gyermekéveinek helyszínére, Názáretbe érkezett. Ott a zsinagógában kezdett tanítani. Közben néhány beteg is meggyógyult. A népes hallgatóságot mégsem tudta Isten irgalmas szeretete hatalmába keríteni, mert leragadtak az olyan típusú kérdéseknél, mint a "Honnan vette mindezt?" vagy "Nem az ács ez, a Mária fia?"
Tulajdonképpen megbotránkoztak benne. Ekkor hagyta el ajkát a mára szálló igévé vált mondása: "Sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint saját hazájában és családjában." Az eseményről beszámoló Márk evangélista a történet végén megjegyzi: "Nem is tudott ott csodát tenni, csak néhány beteget gyógyított meg, rájuk téve kezét. Ő maga is csodálkozott hitetlenségükön." (Mk 6,1-6)
Talán többek ismerős tapasztalása cseng vissza a fenti evangéliumi részletből. A jézusi mondás igazsága azóta is, szinte minden vonatkozásában megtapasztalható. Legyen bármilyen sikeres is valaki a hivatásában, könnyen megtörténhet, hogy éppen azok nem fogadják el "szakmaiságát" - esetleg emberségét -, akik a legfontosabbak lennének számára. Néha családon belül sem működik, pusztán azért, mert az "én ismerlek, nekem ne papolj!" - felfogás elhomályosítja a józan ítélőképességet. Szinte minden ilyen esetben az elfogadás helyett az elutasítás kerekedik felül - még akkor is, ha esetleg később a megbánás követi...
Így aztán többen érzik magukat feleslegesnek, mert esetleg, ahol élnek nincsen szükség a munkájukra, Jézus azonban számukra is bátorítást, példát ad. Az esetleges kudarc okai nem mindig bennünk vannak, ha nem találjuk meg elsőre a másokhoz vezető utat. Ha Jézusnak nem sikerült otthon elfogadtatnia magát, ha hiábavalónak bizonyult erőfeszítése, akkor ne csodálkozzunk mi sem, ha nem fogadják mindenütt lelkesedéssel igyekezetünket...
Hit nélkül ma sem történnek csodák. Haszonközpontú, anyagias szemléletű világunkban a végletek mérgezik az emberi lelkeket: vagy az istentelen hitetlenség üli torát, vagy a babonás hiszékenység homályosítja el a józan ítélőképességet. A hit és a kölcsönös bizalom - melynek alapja a személyes istenkapcsolat - lételeme lenne a kiegyensúlyozott emberi életnek. Ezért a próbák által edzett hűséges hit különösen is igazi kincs a világban, mely úgy tűnik, csak keveseknek adatik meg...