2018. július 27.

 
Hétvégi tűnődések
... meg kell találnunk a válaszokat....
"Honnét veszünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?" (Jn 6,5)

A galileai tenger homokos partjára lépve nagy tömeg követte Jézust. Híre terjedt, hogy betegeket gyógyít és csodákat művel, ezért tódult utána a sokaság. Apostolaival felment egy közeli magaslatra, s ahogy körülnézett, a sokaság láttán egyik tanítványához fordult: "Honnan veszünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?" (Az eseményt megörökítő János evangélista megjegyzi, ezzel csak próbára akarta tenni az apostolt, hiszen nagyon jól tudta, hogy mit fog cselekedni.) Majd elébe vezettek egy fiút, akinek a tarisznyájában volt öt árpakenyér és két hal. Jézus meghagyta, hogy az embereket telepítsék le, majd kezébe vette a cipókat és a halakat, hálát adott és kiosztatta a nép között. Mindenki evett és jóllakott. A maradékot tizenkét kosárba gyűjtötték. (Vö. Jn.6/1-13.)
A csodálatos kenyérszaporítás története sok mindenre megtaníthat bennünket. Még a lehetetlennek tűnő helyzetek is megoldhatók Isten segítségével. A Gondviselés nem a "fejünk felett intézkedik", a mi közreműködésünket is igénybe veszi. Egyszerre lehetünk részesei és "kedvezményezettjei" a csodának...
A kérdések, melyek nyomasztanak, naponta elébünk tornyosulnak. A kenyér létezésünk alapvető biztosítéka. Sok mindennek híjával lehet az, aki nélkülözni kénytelen.
Életünk kérdéseire, akárcsak napi problémáinkra, meg kell találnunk a válaszokat. Ugyanis sorsunk útja csak így válhat járhatóvá előttünk. Jóllehet, a megoldás gyakran kézenfekvő és csupán karnyújtásnyira van – mégsem látjuk mindig. A fiú tarisznyájában lapuló kevéske étel Jézus számára elegendőnek bizonyult, hogy egész tömeget jóllakasson. Mi a birtokunkban lévő javainkat, képességeinket sem tudjuk mindig megfelelően használni... Talán ha a régóta bennünk visszhangzó kérdéseinkre mi is Jézuson keresztül próbálnánk meg választ találni, közelebb kerülnénk a megoldáshoz... Mert nem mindegy kinek a kezéből fogadjuk el az ételt, ahogy az sem, hogy sorsdöntő kérdésekben milyen válaszok mentén alakítjuk az életünket...