2018. szeptember 07.

 
Hétvégi tűnődések
Sokan szenvednek a közöny, a hitetlenség süketségében.
"Effeta, vagyis nyílj meg." (Mk 7,34)

Dekapolisz környékén egy süketnémát vittek Jézus elé, hogy gyógyítsa meg. Ujját a beteg ember füléhez és nyelvéhez érintette, majd az ég felé fohászkodva így szólt hozzá: "Effeta, vagyis nyílj meg". Erre tüstént megnyílt a füle és megoldódott a nyelve (vö.: Mk 7,31-37).
Mintha megannyi Dekapolisz lenne az ország és a világ, vagy legalábbis annak nagyobbik része. Nem halljuk, nem értjük egymást. A szavakat pedig sok esetben már régen elcsépelték, az igazságot elnémították. Borúsabb napjain könnyen látja úgy az ember, mintha kiüresedett volna körülötte a közösségi szellem, elreménytelenedett volna a jövő. A magára maradt ember számára pedig csak a bizonytalanság gyarapodik...
De vajon "süketnémaságunkat" ki viszi Jézus elé? Kire bízhatjuk nyomasztó terhünket, vajon ki vihetné a megoldás, a gyógyulás felé? Az evangéliumi Dekapoliszban mégis csak akadtak, akik felkarolták a süketnémát és elvitték Jézushoz. Példájuk arra figyelmeztet valamennyiünket, hogy nincs nemesebb cselekedett, mint Jézushoz vezetni az embereket. A jézusi úton nem lehet "magányos farkasként" célhoz érni, csak egymásba karolva, egymás kezét fogva lehet esélyünk. Minden bizonnyal sokan rászorulnak a mi segítségünkre is.
Köztudott, aki állandó lármában, zajban él, annak előbb utóbb romlik a hallása, esetleg megsüketül. A legsúlyosabb állapot azonban mégsem ez, hanem a lelki süketség. Sokan szenvednek a közöny, a hitetlenség süketségében. S ebből bizony kizárólag a saját erejéből még senki sem volt képes kiemelkedni. Tele van lelki-fogyatékos emberekkel a világ. A tragédiát csak fokozza, ha közülük evilági hatalmi pozícióba is kerülnek néhányan és ők alakítják egy-egy közösség jövőjét. A bennük dörömbölő önzéstől nem képesek meghallani mások szavát és gyakran éppen általuk némul el az igazság...
Nehéz felismerni/beismerni a süketséget és meghallani a néma segélykiáltást. Csak a szolgáló szeretet által juthat közelebb problémáinak megoldásához a világ. Erre azonban csak lelki süketnémaságunk gyógyulása után lehet bármifajta esélyünk. "Effeta, vagyis nyílj meg" - készen az elfogadásra, a befogadásra...