2018. október 12.

 
Hétvégi tűnődések
Csak a sóvárgás marad vagy a hiábavalóság érzése...
"Valami még hiányzik neked..." (Mk 10,21)

Az anyagi javak tekintetében bármilyen ideálisnak is érezheti pillanatnyi helyzetét az ember, hamar kiderül, hogy mindez csupán látszat, s valami igazán lényeges dolognak mégiscsak híja van. A hétköznapok érdekszövevényes hálójába gabalyodva hamar rádöbbenhet, az igazi boldogulást mégsem a pénz vagy a hatalom hozza el...
Egyszer egy "jól szituált" ifjú azzal a kérdéssel fordult Jézushoz, hogy mit kell tennie, hogy elnyerhesse az örök életet. "Tartsd meg a parancsokat" - hangzott a felelet. Ő büszkén kijelentette, hogy mindezt gyermekkora óta megtartotta. Ekkor Jézus így szólt hozzá: "Valami még hiányzik neked: Menj, add el, amid van, és árát oszt szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, vedd föl a keresztet és kövess engem." Az ifjú azonban leverten távozott. Az esetet elbeszélő evangélista megjegyzi: ugyanis "nagy vagyona volt" (Vö.: Mk 10,17-22).
Az a szeretet, amely nem riad vissza az áldozatvállalástól, az a hűség, mely keresztutunkon mutatkozik meg igazán - teheti boldoggá az embert. Ugyanis ez a két dolog nem olvad el az izzó gyűlölet tengerében, és nem roppan össze a gondok ólmos súlya alatt sem. Mert nem a materiális javakat helyezi középpontba, hanem a tiszta és őszinte emberi kapcsolatokat. Látszólag lehetnek a dolgok, tervek, elképzelések tökéletesek - hiába, ha hiányzik az elköteleződés, a teljes odaadás -, ha végül mégsem vagyunk képesek vállunkra venni a keresztet.
Nagy dolgokra kap(na) meghívást az ember, de elvész a küldetés, mert az anyagi világ folyton legyőzi. Híjával van a bölcs elhatározásnak, a bátorságnak. Csak a sóvárgás marad vagy a hiábavalóság érzése, bővelkedjen anyagiakban, birtokoljon hatalmat, előkelő pozíciót.
Jézus tanítása világos és egyértelmű: mindig egy nagyobb jó érdekében felhasználandó eszköznek, sohase célnak tekintsük a pénzt vagy a hatalmat. Mindez csupán eszköz, hogy megvalósíthassuk élethivatásunkat a szeret és hűség jegyében. Élő tapasztalás, csak ez a lelkület képes megóvni a szélsőségektől, vezethet - örök életre is - érdemes boldoguláshoz...