2018. október 19.

 
Hétvégi tűnődések
... az alázatos szolgálat teheti - Isten szemében - első helyre az embert.
"...aki nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok,
és aki első akar lenni, legyen mindenkinek a cselédje.
Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,
hanem, hogy ő szolgáljon és váltságul adja oda életét sokakért." (Mk 10,43-45)

A hiú versengések korát éljük. Minden szinten, minden téren folyik az eszeveszett és nemtelen rivalizálás. Akit magával sodor a hév, az bizony a "doppingszerek" használatától sem riad vissza. "A cél szentesíti az eszközt" - szól az újra felfedezett kétes bölcselet. Azonban azt sem szabad feledni, hogy mindig többen vannak a vesztesek mind a győztesek. Hogy a sporthasonlatnál maradjunk, ma már a doppingolás is "jó üzlet". Így sok esetben a háttérben maradók húzzák az igazi hasznot. Csakhogy a csalással megszerzett elsőségnek nem vesztesei, inkább áldozatai vannak - mindkét oldalon...
Amikor az apostolok arról vitáztak egymás között, hogy közülük ki a legnagyobb, Jézus így "hűtötte le" őket: "Tudjátok, hogy azok, akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok pedig önkényüket éreztetik velük. Köztetek azonban ne így legyen..." (Mk 10,42b) Nem biztos, hogy ezek a szavak rögtön elértek a szívekig, mindenesetre Jézus egész életével példát adott a szolgáló elsőségről. Az ezzel kapcsolatos mai közvélekedés röviden így sommázható: elsőség igen, szolgálat nem...
Látjuk hova vezet, amikor a szavak és a tettek, illetve a szándék egymástól elszakadnak, amikor valaki nemtelen eszközökkel szerez magának elsőséget.
Az evangélium teljesen más gondolkodásmódot tükröz. Jézus személyes példájával tanít arra, hogy az utolsó hely vállalása, az alázatos szolgálat teheti - Isten szemében - első helyre az embert.
A hatalom - bármilyen csekély is legyen - könnyen lesodorhatja a realitás talajáról azt, akit "jó sorsa" részeltet benne. Az érte való önös küzdelem pedig önmagából is kifordíthatja. Valóban igaz, erre is születni kell, elhívás, azaz hivatás szükségeltetik hozzá. Keresztény ember számára csak a szolgáló elsőségről alkotott krisztusi felfogás lehet a
követendő példa...