2018. december 14.

 
Hétvégi tűnődések
... a szeretetteljes, békés együttlét költözzön hajlékunkba...
"Mester, mi mit tegyünk?" (Lk 3,12)

Sokan tolongtak a Keresztelő körül ott, a Jordán folyó torkolatvidékénél, hogy kérjék bűnbánatuk jeléül a vízkeresztséget. A világ morális viszonyaitól megcsömörlött tömegeket a tisztulás utáni belső vágy űzte a Dekapolisz környéki pusztába. Reményre ébredő szívvel hallgatták a lánglelkű próféta szavait. Többek között a vámosok egy csoportja is felkereste: "Mester, mi mit tegyünk?" "Ne követeljetek többet, mint amennyi jogos" - válaszolta nekik. (Lk 3,10-14)
A jóérzésű, hétköznapjainak gondját cipelő ember - a lelke mélyén - vágyakozva indult el advent elején egy szép ünnep reményével. Aztán félúton - a karácsonyi forgatag kellős közepén - esetleg megtorpan, s felteszi magának a kérdést: érdemes-e egyáltalán tovább mennem, hiszen eddig sem úgy alakult, ahogyan elképzeltem. A vágyakozás ugyan még ott lüktet a szíve mélyén, de tanácstalan, ahogyan a Keresztelő Szent Jánost felkereső vámosok, katonák és az egyszerű emberek is azok voltak...
Mit tegyünk? - szakad fel szívünkből a sóhaj. Mit tegyünk, hogy jobb legyen körülöttünk a világ, hogy karácsonyra ne a kikészülés, hanem a szeretetteljes, békés együttlét költözzön hajlékunkba...
Adventi várakozásunk félidején túl, sokan érzik úgy, hogy késésben vannak, s nem lesz idő a karácsonyi ajándékok beszerzésére, az ünnep "alapos" előkészítésére. Gyors tempót diktál a világ, olyan gyorsat, amihez emberként alkalmazkodni sem tudunk. Nincsen időnk, folyamatos késésben vagyunk. Folyamatosan erőnket meghaladó küzdelmekbe kényszerülünk. Csak gyűjtjük a lelki, majd a testi betegségek tüneteit. Ha valamilyen csoda folytán beállhatnánk mi is a Jordán folyó partján kígyózó hosszú sorba, vajon mit mondana nekünk a próféta?
Lassítsunk, csak az igazán értékes dolgokra figyeljünk! A lázas készület közben a türelmes szeretetről se feledkezzünk meg! Ahogy múlnak advent napjai, vajon fényesebb lesz-e a lelkünk? A készület ideje kegyelmi időszak, a kegyelem pedig nem jogok alapján fejti ki hatását, nem azt firtatja "jár-e vagy nem jár-e" valakinek. Az irgalmasság és a szeretet segítségével közeledik az emberhez. Ezért sohasem késő, hogy belekapaszkodjunk és a betlehemi úton saját magunkra is rátaláljunk...