Képek - innét, onnét
 
 
Radó Tamás atya köszöntése - 2007. augusztus 5.
Bíró László püspök atyát köszönti új plébánosunk, Radó Tamás atya - augusztus 10.
Püspök atya előadásának hallgatósága - augusztus 10.
Püspök atya miséje - augusztus 10.
Plébános atya megáldja az új kenyeret - augusztus 20.
Ünnepi mise Kiss Barnabás atyával - augusztus 20.
 
 
kép: DukainéM