2014. június 22.: Úrnapi ünnepi szentmise

 

Krisztus Testének és Vérének főünnepén, Úrnapján 9 órakor kezdődött templomunkban az ünnepi szentmise, melynek végén szentségi körmenet következett.
A körmenet útvonalát követve az úrnapi oltárok sorrendje:

1. Gimnázium - fiatalok,
2. Katolikus óvoda - óvónők és szülők
3. Katolikus-iskola - gyermekek és pedagógusok,
4. Templomkert - asszonyok

A körmenetben, az egyes oltároknál Tamás atya az Eucharisztiához kapcsolódó evangéliumi szakaszokat olvasta fel, majd szentségi áldást adott.
Az elsőáldozó, harmadik osztályos leányok virágszirmot hintettek. A virágszirmok hintése, az oltárok gyönyörű díszítése, a dicsőítő imák, az énekek és az egész méltósággal teli körmenet annak a titoknak a szépségére irányítja minden hívő ember figyelmét, hogy Jézus Krisztus testét és vérét adta értünk a keresztfán.

Az általa alapított Eucharisztia szentsége áldozatának emlékezetét mindörökké megőrzi.
 
 

 

Uram, Jézus Krisztus, aki valóságosan jelen vagy az Oltáriszentségben! Bűneim őszinte megbánásával készülök arra, hogy veled találkozzak a szentáldozásban. Légy lelkem tápláléka, éltess engem! Abban a hitben fogadom szent testedet az átváltoztatott kenyérben, hogy titokzatos testednek, az Egyháznak tagja vagyok. Szüntess meg a keresztények között minden széthúzást, hogy testvéri szeretetben éljünk egymással. Annak reményében veszem magamhoz szent testedet, hogy elvezetsz az örök életre. Ámen.

 
kép és szöveg: DukainéM