2014. július 02.: Sarlós Boldogasszony
 

Néped, Isten eléd járul
Énekelni Máriárul.
Tőle támadt üdvösségünk.
Tőle juttatsz mindent nékünk.

Dicsőség a magas égben!
Ott vagy Anyánk, fényességben.
Békesség a jámboroknak,
Akik hozzád folyamodnak.

 

2014. július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén tartották a Kapuvár-házhelyi templom búcsúnapját. A Sarlós Boldogasszony templomban 17.30 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatott be a templom építtetője, volt kapuvári kanonok-plébános, Zsebedics József. Az ünnepi alkalomhoz kapcsolódott a boldog Batthyány-Strattmann Lászlót ábrázoló színes üvegablak megáldása, mely Perlaki József üvegfestőművész alkotása. Az üvegablakot Zsebedics kanonok úr ajándékozta a templomnak, a beépítésre 2013. szeptember 10-én került sor.
A szentmise elején Dukai Miklós a kapuvári egyházközség világi elnöke köszöntötte. a volt kapuvári plébánost.
Zsebedics kanonok úr a szentmise bevezetőjében a házhelyi templom búcsúnapjáról, ünnepéről beszélt. Felelevenítette a templom építésének fontosabb eseményeit. Az építési munkálatok Jáky György építő- és képzőművész tervei alapján, irányításával folytak. Köszönetet mondott mindazoknak, akik sokat fáradoztak, többeket név szerint említve.
Aztán az oltárképre irányította tekintetünket: A látogatás bibliai jelenetét a templomtervező, kivitelező Jáky György festette meg. A szép, művészi oltárképen a Lukács evangéliumából ismert történet, két - gyermeket váró - édesanya, Mária és Erzsébet örömteli találkozásának pillanata látható. Sarlós Boldogasszony áldott állapotában a várandós édesanyák oltalma, imádkozzunk a gyermeket váró édesanyákért.
A szentmisét a még élő és az elhunyt templomépítőkért ajánlotta fel.
Prédikációjának bevezetőjeként Horváth Csaba ministráns rövid összefoglalót olvasott fel boldog Batthyány-Strattmann László életrajzából, az elhangzottakat egészítette ki gondolataival a miséző atya. Kérte a jelenlévőket: imádkozzanak, hogy mindig legyenek, akik dolgoznak ezért a templomért.

 
 
 

Köszöntsük most szűz Máriát,
Szenténekünk kísérje el: királynőnk,
Boldogasszonyunk szolgálólányként
Útra kel.

A Messiás, a nagy Király - rejtőzve,
Csendben így jön el,
Szűz anyja édes terheként
- ím itt vonul Emmánuel.

Ott Szent Erzsébet várja őt, - és
Ujjong szíve magzata,
- áldott gyümölcstől terhesen -
Köszönti egymást két anya.

kép és szöveg: DukainéM