2014. július 26.: Búcsúi szentmise

 

Szent Anna ünnepén 2014. július 26-án 19 órai kezdettel búcsúi szentmisét tartott templomunkban Kovács Gergő Vilmos soproni újmisés. A szentmise elején Dukai Miklós az Egyházközség világi elnöke köszöntötte a hívek nevében.
Az újmisés atya szentmise bevezetőjében elhangzott mondataiból a köszönet és az öröm szavai áradtak a hívek felé. Örömmel elfogadta plébánosunk Tamás atya meghívását abból az alkalomból, hogy Szent Anna ünnepének előestéjén a vigília szentmisét ő mutassa be. Ismerősként érkezett, hiszen két évvel ezelőtt a kapuvári plébánián töltötte két hónapos gyakorlati idejét. Szeretettel emlékezett a plébánosra, Tamás atyára, a káplánra Márk atyára, Edit nénire és a plébániai munkatársakra. Az itt eltöltött napok szeretetlégkörben múltak el. Megtapasztalta a templom híveinek kedvességét, buzgóságát és előbb-utóbb sokan ismerőseivé váltak.
Prédikációját a templom oltárképének "elemzésével" kezdte: "a festményen Szent Anna, a háttérben Szent Joachim, előtte pedig a fiatal Szűz Mária látható, a háttérben a Tízparancsolat kőtáblái. Ez a festmény nagyon szép összefoglalása a szülői hivatásnak. A jó keresztény szülő nem csak vállalja, nem csak elfogadja a gyermekáldás ajándékát az Istentől, hanem mindent megtesz, hogy gyermeke értékes emberré válhasson. Fokozott felelősségérzete már a megszületett gyermek első napjaiban megnyilvánul, hiszen nem hagyja magára, óvja, védi, mindent igyekszik megadni számára. Különböző tudományos vizsgálatok bizonyítják, hogy a gyermek az első pillanattól kezdve tanul. Megtanulja, hogy kik tartoznak az ő családjához, megtanulja az első szavakat, megtanul válaszolni az érzelmekre. A jó szülő a kezdetektől fogva ott van gyermeke mellett, szép lassan mindent megtanít neki, amit ő is követendőnek, jónak tart az életben. Szent Anna személyét különösen is aktuálissá teszi számunkra az ő gondos nevelő tevékenységének példája. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a mai világban válságát éli a szülői nevelés! Lépten-nyomon olyan, egyesek által haladónak mondott nézetekkel találkozunk, melyek szerint nem kell nevelni a gyermeket, mert ez csak bekorlátozza őt. Hagyni kell szabadon kibontakozni, hadd csinálja azt, amihez kedve van. Sajnos a vallási nevelés terén hatványozottan megtalálható ez a gondolkodás: "Majd ha a gyerek felnő, eldönti, hogy akar-e templomba járni, hisz-e majd Istenben." Ha egy szülő valóban hiteles és szilárd alapokat akar adni gyermekének, akkor nem válogathat. Fontos, hogy a gyermekből egy olyan értékes felnőtt legyen, aki be tud illeszkedni a társadalomba, értékes tagjává váljon annak a közösségnek, ahova tartozik. Kell, hogy a szülő megvalósítsa a gyermeke megkeresztelésekor tett ígéreteit is. Vagyis: a hitünk szerint nevelik a gyermeket, Isten parancsainak a megtartására, Jézus elgondolása szerinti Isten és emberszeretetre nevelik őt. A kérdés csupán az, hogy a hétköznapi életben megvalósul-e mindez.
Szent Anna példája mutatja, hogy mit tesz a szülő, ha gyermekének vallásos nevelését legalább annyira komolyan veszi, mint az egyéb hasznos ismereteket. Szűz Mária azáltal tudott megfelelő táptalaja lenni Isten akaratának, hogy a szülői házban a hit területén is gondos neveltetésben részesült. Így tudott teljes ráhagyatkozással igent mondani Istennek és tudott a Megváltó anyja lenni. Ez volt az alapja annak, hogy a szentek közösségének legfénylőbb csillaga maga Mária lett. Kérjük a mai ünnepünkön Szent Anna közbenjárását, hogy akik vállalták vagy vállalni fogják a szülői hivatást, átérezzék annak magasztosságát, kiemelkedő felelősségét. Legyenek olyan szülők, akik gyermekeiket olyan emberré nevelik, akik nem csak az emberi közösségnek értékes tagjai, hanem a vallásosság területén is példamutató életet élnek.
Nem felejthetjük el a mai napon szüleinket, nagyszüleinket, tanárainkat, nevelőinket, egykori plébánosainkat. Mindazokat, akiknek hálával tartozunk, hogy bizalmukat vetették belénk, hogy tapasztalataikat, ismereteiket átadták nekünk és szerető gondoskodásukkal irányítottak bennünket.

Áldd meg Urunk szüleinket, nagyszüleinket, nevelőinket!

A szentmise végén újmisés áldásban részesültek a jelenlévők, emlékül szentképet vihettek haza.
A búcsúi ünnep első szentmiséjén közreműködött az Ars Camerata kórus.
Elhangzott művek: Népének - gyülekező ének; Rieck: Lobet den Herrn - bevonulásra; Lotti: C-dúr mise (Kyrie, Sanctus Benedictus, Agnus Dei); GLORIA - a Missa Mundi-ból; Olvasmányközi énekek; Rachmanyinov: Bogorogyice gyevo - felajánlásra; Népének és Franz Biebl: Ave Maria - áldozásra; Schein: Adj békét a mi időnkben - kivonulásra.
A kórust vezényelte: Brandné Szabó Ildikó; orgonán közreműködött: Borsodiné Szabó Judit.

 
 
kép és szöveg: DukainéM