2014. augusztus 31.: Hálaadás a terményekért

 

"Táplálta őket a gabona javával, s a
kősziklából jóllakatta őket mézzel, alleluja, alleluja."

Szent Anna plébániatemplomunkban 2014. augusztus 31-én, vasárnap a 9 órai szentmisén mondtunk köszönetet, hálát a Teremtés Urának, hogy az idei esztendőben is megadta mindennapi kenyerünket.
A szentmise végén imádkoztunk hálaadó litániát, majd Bernádh Krisztián káplán atya megáldotta, megszentelte az oltár előtt elhelyezett terményeket. A hálaadás végén elénekeltük az Egyház legrégibb, legszebb magasztaló hálaadó énekét a Te Deum-ot.

 
 
 

Könyörögjünk! Urunk, Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Kérünk, áldd meg kenyerünket, mint ahogyan megáldottad és megszaporítottad az öt árpakenyeret a pusztában. Áldd meg minden terményünket, hogy azokat használva jóságodra hálás szívvel gondoljunk. Add, hogy a földi táplálék testünknek erőt, az Élet kenyere lelkünknek üdvösséget adjon. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

 
szöveg és kép: DukainéM