"Üdvössége lett e háznak a mai nagy ünnepen:
aki Úr a mindenségen, ama Fölség van jelen.
Háromszor szent dicsőségét hirdeti a föld s az ég.
Templomához szentség illik, annak népe szent legyen!

Ki e házat imádságnak hajlékává rendeléd,
s a Szentlélek templomává lelkünket fölszenteléd:
engedd, hogy a buzgó hívek, kik itt tiszta szívvel
kérnek, elnyerhessék kegyelmedet, irgalmad ígéretét."

2014. október 12.: Templomszentelés jubíleumi mise

 

2014. október 12-én Szent Anna plébániatemplomunk felszentelésének 130 éves évfordulója alkalmából 18 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatott be plébánosunk Radó Tamás atya.
Bevezetőjében megemlékezett a templom építtetőiről, a buzgón imádkozó hívekről, akik számára mindig fontos volt az Isten háza. "A kibővített háromhajós templom a vidék és a Rábaköz egyik legszebb, legnagyobb templomává vált. Épült klasszicista stílusban, eklektikusan átalakítva. Ezen munkálatokat megszervezte és irányította Dominkovics Sándor esperes-plébános." Köszönetet mondott mindazoknak, akik lelkesen részt vettek a templom külső- és belső felújítási munkálataiban, és akik e nemes célra szánt anyagi hozzájárulásukkal segítettek. A nyár végén befejeződött belső festési munkálatok után kívül-belül gyönyörűen felújított templomot kaptak a Nagytemplom hívei.
Az ünnephez kapcsolódott a Szent Anna Díjak átadása. A kitüntetéssel azok munkáját köszönik meg, akik az egyházközségért, a hozzátartozó fíliák templomaiért kiemelkedően sokat tettek, a karitatív munkában nagy buzgalmat mutattak. Az idei évben 15 személyt javasolt a Kapuvári Római Katolikus Egyházközség Vezetősége. Tamás atya az áldoztatás után névsor szerint szólította a díjazottakat, akik az oltár előtt vették át az emléklappal dokumentált plakettet. Életükre, munkájukra Isten áldását kérte.

Borsodi Tamás, Budai István, Dukai Miklósné, Göndöcs Péterné, Füzi Sándor, Hámori György, Herczeg Pál, Kiss Anna Terézia, Kunczi Imre, Szabó Katalin, Varga B. Józsefné, Varga Ferenc, Vargyas József, Vargyas László, Vargyasné Kapuvári Erzsébet.
 
 

Istenünk, te megengeded, hogy templomunk felszentelésének napját lelkünk javára évente megünnepeljük, hallgasd meg néped könyörgő szavát. Add, hogy erről a helyről mindig tiszta áldozat szálljon eléd, reánk pedig a megváltás bőséges kegyelme áradjon. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

kép: Molnárné Szabó Judit
szöveg: DukainéM