"Nagy öröm van ma az égben,
örvendezzünk keresztények,
Szenteljük e dicső napot
Mindenszentek ünnepének..."
"Gyülekezzünk szívesen,
énekeljünk lelkesen:
Mindenszentek üdv tinéktek."

2014. november 01.: Mindenszentek

 

Mindenszentek ünnepét (november 1.) - minden vértanúról megemlékezve - a keleti egyházban már 380-ban megülték. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápának köszönhetően került be, aki - miután megkapta a pogány istenek tiszteletére épült római Pantheont - 609. május 13-án Szűz Mária és az összes vértanúk tiszteletére szentelte fel azt.
III. Gergely pápa a "Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek" emléknapjává tette mindenszentek ünnepét. Majd IV. Gergely pápa döntése értelmében került az ünnep november 1-jére.
Mindenszentek ünnepén a megdicsőült Egyházat ünnepeljük, mert "hisszük, hogy ők már eljutottak a boldog halhatatlanságba". Gondolunk itt mindenkire, akik Istenhez érkeztek, már üdvösségre jutottak.
Mindenszentek ünnepe parancsolt egyházi ünnep, minden katolikus hívő számára kötelező a szentmisén való részvétel. Szent Anna plébániatemplomunkban a vasárnapi rend szerint tartott szentmiséken emlékeztek meg az összes meghaltról.
A kapuvári Szent Kereszt Temető nagykeresztjénél 14.30-kor kezdődően a megjelent hívek közösen imádkoztak plébánosunkkal, káplánunkkal a temetőben nyugvó összes meghaltért.

 
 
 
Könyörgés:
Istenünk, Te látod, hogy gyengeségünk mennyire megbénít bennünket. Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt szeretetednek szolgálatára. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 
szöveg és kép: DukainéM