"Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat!"
(Krisztus győz, Krisztus kormányoz, Krisztus uralkodik!)

2014. november 23.: Krisztus Király vasárnapja

 

Az egyházi évet Krisztus Király ünnepe zárja. Krisztusról, mint királyról a liturgikus év folyamán többször megemlékezünk, ez az ünnep azonban más, mert nem csak kiemeli Krisztusnak a világmindenségre kiterjedő hatalmát, hanem az egyházi év végén előremutat a történelem végső napja felé, amikor eljön mindeneket megítélni.  

"Ó édes Jézus, ég és föld dicsőséges királya,
Hozzád repes az angyalok alázatos imája.
Édes igád terhe ellen föllázadt a gonosz szellem,
Szívek trónját bitorolja, de mi híven kiáltunk:
Jézus a mi királyunk!"

2014. november 23-án, Krisztus Király vasárnapján Szent Anna plébániatemplomunkban szentségimádási napot tartottunk. Az ünnepi szentmise délelőtt 9 órakor kezdődött, amelynek végén a kitett Oltáriszentség előtt felajánlottuk magunkat, családjainkat és egyházközségünket Krisztus Királynak.
A szentmisét követően - a hagyományoknak megfelelően - először a férfiak tartottak imaórát plébánosunk, Tamás atya vezetésével. Tizenegy órától óránként váltották egymást a Szentségi Jézust látogatók. Az imádságos délután litániával kezdődött. Az iskolások könyörgő imádságokkal, gitárkísérettel színesített lelkes énekléssel köszöntötték Krisztust. A gyerekek után az engesztelő imacsoport és a medjugorje-i Szűz Mária imaközösség váltotta egymást.
A szentségimádási nap fél 6-kor ünnepélyes szertartással fejeződött be, melynek végén szentségi áldásban részesültek a jelenlévő hívek.

 
 
 

"Üdvözlégy Oltáriszentség!
Csodálatos szent Istenség!
Téged szívből mind imádunk,
Oltárodnak trónján áldunk.
Üdvözlégy szent Szakramentom!
Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!"

szöveg: DukainéM
kép: Molnárné Szabó Judit, DukainéM