2014. december 19.: Iskolások pásztorjátéka

 

Iskolások pásztorjátéka a templomban

A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus-iskola 4.a és 4.b osztályos tanulói a téli szünet előtti utolsó tanítási napon, december 19-én 12 órai kezdettel karácsonyi misztériumjátékot adtak elő diáktársaiknak, az iskola dolgozóinak és a szülőknek.
Az első jelenetben egy háromgyermekes családhoz "pillanthattunk be". Az édesanya takarított, az édesapa éppen újságot olvasott, a három gyermek meg arról vitatkozott, hogy a televízió melyik csatornájára kapcsoljanak. A civakodás egyre hangosabb lett, amikor édesanyjuk közbeszólt: Apa olvas nektek egy szép történetet! - figyeljetek.
A Kisjézus születés-történetének egy-egy epizódja a jelenetek szereplői által "elevenedtek meg": Mária a piacon; Az angyal hírül adja Máriának, hogy ő lesz a megváltó édesanyja; Mária hálaadó éneke (Magasztalja lelkem...); A népszámlálás miatt útnak indul Mária és József; A fogadós elküldi őket, nincs szállása.; A pásztorok a városszéli istállóhoz irányítják őket, ahol megszületik a gyermek.; A nyájukat őrző pásztoroknak angyalok adják hírül a Kisjézus születését, az égen feltűnik a betlehemi csillag. A Kisjézust felkeresi a három király - Gáspár, Menyhárt, Boldizsár, akik aranyat, tömjént és mirhát visznek ajándékba.
Az előadás végén a szereplők kórusban kívántak áldott, békés ünnepeket mindenkinek.
Az iskolai ünnepség befejező perceiben Fodor Gyuláné igazgatónő rövid beszéddel fordult a hallgatósághoz. Dobos Zoltánné, Kaposváriné Horváth Katalin, Varga Mónika tanítónőknek és a két negyedik osztály tanulóinak megköszönte a kedves pásztorjátékot, Radó Tamás plébános atyának a szerepléshez kölcsönadott ruhákat. Az intézményvezető további gondolatai csak a köszönetről szóltak, mellyel a plébános és a káplán sok-sok segítségét, iskolai fáradozását, ismerte el.

Tamás atyát - közelgő névnapja alkalmából - a gyerekek "Áldjon meg Téged az Úr énekkel köszöntötték.

 
 
kép és szöveg: DukainéM