"Betlehemnek őslakói álmotokból keljetek,
Akit vártok, szomjúhoztok, íme itt van köztetek.
Menny harmatja Máriára, tiszta Szűzre gyöngyözött.
Megváltónak anyja lett ős, s most közétek érkezett.

Készítsétek el a szállást, s nyissátok ki kaputok,
József zörget, az üdv előtt ajtót ó ne zárjatok.
Hallja mind, de egy se szánja, mind kizárja Máriát.
Kirekesztik, tovaküldik az Istennek szent Fiát."

2014. december 24.: Utolsó Rorate

 

Az idei év utolsó roratéját plébánosunk Radó Tamás atya tartotta, bevezető gondolatai ráirányították figyelmünket, hogy néhány óra múlva beteljesedik, amire az adventi időben várakoztunk, a kis Jézus születése. Az oltár elé kihelyezett, ajándékokkal teli kosárkák is utaltak az ünnep közeledtére. A szentmise záróáldását követően elénekelte a Jézus Krisztus születésének esztendeje és a keresztény időszámítás Martyrológiumát.
Ezután videovetítés következett: elsőként a Stille Nacht csendült fel, majd Szabó Gyula előadásában hangzott el Ady Endre: Karácsony című verse.
A vetítést követően a főoltárnál és a mellékoltároknál felállított fenyőfákon kigyúltak a karácsonyi fények, jelezvén, hogy a megszületés öröme minden ember szívébe fényt és boldogságot hoz.
A templomból távozó hívek ajándékot vihettek magukkal: Vargyasné Kapuvári Erzsébet által mézes tésztából sütött betlehemi csillagot és a 2015-ös évre érvényes kisebb naptárt a Szent Anna templomunkról összeállított képanyaggal.

 
 
 
 

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot
szokott hozni.
A templomba
Hosszu sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

 

(Részlet az Ady versből)

kép és szöveg: DukainéM