2015. február 18.: Hamvazószerda

 

»Hamvazószerdán és a rákövetkező vasárnapon a hívek homlokát az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával hintik meg, vagy kis kereszt alakú hamujellel jelöli meg a pap, miközben hagyományosan a következőket mondja: Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel! Újabban így is figyelmeztethet: "Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban!". A hamu jelképezi az elmúlást. A negyvennapos böjt a IV. századra vált általánossá a keresztény világban. A XI. századig olyannyira szigorú volt, hogy késő délutánig semmit sem ettek; húst, tejterméket és tojást pedig a böjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak. Az Egyház mára enyhített a böjti szabályokon, de hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő: a 18 és 60 év közötti híveknek csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. E két napon és nagyböjt többi péntekén 14 évesnél idősebb tagjait arra kéri az Egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst. A böjt vallásos gyakorlata az imádság, a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés fontosságát állítja középpontba, kifejezi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását, melynek fontos részét képezik a mindennapi életben tett jócselekedetek.« (Részlet az MKPK Titkárság közleményéből)

"Hamvazkodjál, hívő lélek,
mert porba tér ez az élet.
Akármennyit örvendeznél,
ne feledd, hogy porból lettél. .....

Örömeink mind elmúlnak,
Könnyeink is porba hullnak.
Boldogok, kik megjavulnak,
Hamu szaván megindulnak." .....

Hamvazószerdán, február 18-án este 6 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatott be plébánosunk Tamás atya. A szentmise elején, a bűnbánati részben, a hamvazás szertartásában részesültek a megjelent hívek.
A szentmisét követően az Oltáriszentség előtt a nagyböjti litániát énekelték, mely szentségi áldással fejeződött be.

 

 

"Jézus, Jézus, szeretettel értünk vevéd -
Szenvedésed kínos kelyhét.
Uram irgalmazz, Uram irgalmazz,
Szent sebeidre kérünk, adj igaz bánatot nékünk!...

Jézus, Jézus, elindulva Golgotára -
Bűnünk súlya nyomja vállad.
Uram irgalmazz, Uram irgalmazz,
Szent sebeidre kérünk, adj igaz bánatot nékünk!...

Jézus, Jézus, Aki minket úgy szerettél -
Értünk áldozattá lettél.
Uram irgalmazz, Uram irgalmazz,
Szent Sebeidre kérünk, adj igaz bánatot nékünk!"...

kép és szöveg: DukainéM