2015. február 27.: Keresztút

 

Keresztútjárás az alsó tagozatos gyermekekkel

"Uram, Jézus Krisztus, Te azt mondtad: »Aki tanítványom akar lenni, vegye fel keresztjét mindennap és kövessen engem.« Íme, mi most követni akarunk Téged szenvedésed útján. Elevenítsd fel lelkünk előtt mindazt, amit értünk tettél és szenvedtél. Nyisd fel szemünket, ihlesd meg szívünket, hogy lássuk és megértsük: milyen nagy a Te szereteted irántunk. Ámen."

Nagyböjt második keresztúti ájtatosságán 2015. február 27-én, a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos kisdiákjai Vörös Károlyné hitoktató vezetésével közösen imádkoztak. Az egyes állomásoknál a gyerekek rövid elmélkedéseket olvastak fel.
 

 

"Hálás szívvel köszönjük Urunk, hogy lélekben elkísérhettünk keresztutadon. Bocsáss el most szenvedésed és halálod színhelyéről. Megtanultuk Tőled, hogy bizalommal és szeretettel kell hordoznunk nekünk is keresztünket. S most befejezésül csak egyet kérünk: azt, hogy maradj velünk, és segíts, hogy mindig Veled maradhassuk. Amen."

 
kép és szöveg: DukainéM