Jézus szenvedéséről, bűnösök,
emlékezzünk!
Fájdalmas Szent Anyjával
halálán keseregjünk!
Szánakozva és zokogva,
fohászkodva, szent keresztútra menjünk!

2015. március 06.: Keresztút

 

A keresztúti ájtatossággal fölelevenedik azoknak a fájdalmaknak emléke, amelyeket az isteni Megváltó szenvedett útközben Pilátus udvarától, ahol halálra ítélték, a Kálvária hegyéig, ahol üdvösségünkért meghalt a kereszten.
Az idei esztendő nagyböjtjének harmadik keresztútján, 2015. március 6-án este 6 órai kezdettel plébánosunk, Tamás atya vezetésével a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola felső tagozatosai Némethné Tóth Katalin tanárnő kíséretével közösen imádkoztak. A stációknál Pusztai László hittanár gyermekek részére összeállított keresztúti imádságát mondták. Szépen hangsúlyozott, érthető szövegmondásukért dicséretet érdemelnek a gyerekek. A verzikulust előimádkozta Vida Ferencné tanárnő, melyre a hívek közösen feleltek. Az egyes állomásoknál vetített képekkel szinte "élővé" vált a keresztút.
"Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Csodálatos dolog gyermeknek lenni! Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél vásároltuk. A szeretetet ajándékba kaptuk. Az Isten maga az, aki önmagát - különösképpen Jézusban - nekünk ajándékozza. Csodálatos dolog Isten gyermekének lenni! Jézus keresztútja Isten irántunk való szeretetének a megvallása. Ez a szeretet határtalan, megszakítás nélküli, halálig tartó!"

Jézus, aki érettünk
föláldoztad éltedet,
mutasd be szent Atyádnak
értünk szenvedésedet.
Hogy sebeid, vércseppjeid,
gyötrelmeid minket üdvözítsenek!

kép és szöveg: DukainéM