2015. március 13.: Keresztút a kapuvári Medjugorjei imacsoporttal

 

„Nem keresztút-e minden ember élete? Nincs-e minden élet tele szenvedéssel, botlással, fájdalommal, elutasítással, ítélettel, halállal, temetéssel... és feltámadással? Évszázados katolikus hagyomány a keresztúti elmélkedés, hogy életformánkká váljon. Mária, Jézus édesanyja járta az első keresztutat. Ez a keresztút Mária keresztútja, a stációkat az ô nézőpontjából próbálja visszaadni. Mária szemén keresztül látjuk Jézust, ahogy közeledik a Kálvária felé. Azután saját életünkre próbáljuk vonatkoztatni útját. Nem az itt leírt szavakon és mondatokon van a hangsúly, hanem hogy minél mélyebben elmerüljünk Krisztus szenvedésében, hogy e lelki utazás végén megértsük, mit tett értünk Krisztus, és növekedjék szeretetünk iránta és felebarátaink iránt. ,,Imádunk Krisztus és áldunk, mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.'' (Ft.Andrew Costello C.Ss.R.)”

2015. március 13-án, pénteken este 6 órai kezdettel plébániánk Medjugorjei Mária Imaközössége vezette a keresztúti ájtatosságot. A csoport tagjai Ft.Andrew Costello C.Ss.R. által összeállított MÁRIA KERESZTÚTJA imádságait, elmélkedéseit mondták az egyes stációknál.

Uram, tégy a béke eszközévé.
hogy szeretetet vigyek oda,
ahol gyűlölet van,
hogy megbocsássak,
ahol bűn van,
hogy egyesítsek,
ahol széthúzás van
hogy igazságot hozzak,
ahol tévedés van,
hogy hitet vigyek,
ahol sötétség van,
hogy örömet vigyek oda,
ahol szenvedés van

kép: Vargyasné Kapuvári Erzsébet
szöveg: DukainéM