Áldunk Isten jó szolgája,
Szent Családnak hű sáfárja,
Kire Isten megváltásunk titkát bízta,
Mert a lelked igaz volt és szíved tiszta.

Őre voltál Máriának,
Tanúja szűz liljomának,
Kit kertedbe Isten táplált vigyázatra,
Hogy fakasszon drága bimbót áldozatja. …
(H 213/1-2)

2015. március 19.: Szent József ünnepe

 

2015. március 19-én, csütörtökön este 6 órai kezdettel Bernáth Krisztián káplánunk ünnepi szentmisét mutatott be Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese tiszteletére.
Szent József, Jézus nevelőapja. Az Újszövetség szerint Dávid házából származott, ácsként munkálkodott Názáretben. Mária jegyese volt, amikor az egybekelésük előtt Mária méhében fogant a Szentlélektől. József jó ember volt, sok töprengés után az angyali jelenés nyomán mégis feleségül vette jegyesét. Betlehembe mentek a népszámlálás miatt, ahol Jézus Krisztus megszületett. Heródes elől Egyiptomba menekültek, majd hazatérésük után Názáretben éltek. Itt ácsmesterként dolgozott.  A 12 éves Jézust Jeruzsálembe vitték, ahol nyomát vesztették és csak harmadnap találták meg a templomban. Ezután visszatértek Názáretbe, ahol Jézus azután is engedelmeskedett a szüleinek. Szent József nem játszott szerepet Jézus nyilvános működésében, mert mielőtt Jézus tanítani kezdett volna, Szent József már meghalt. A szent engedelmesség, a családi gondoskodás és a szerény alázatosság példaképe. 1870-ben IX. Pius pápa az Egyház védőszentjévé tette. A munkások védőszentje, és a jegyesek pártfogója. (Csilik János)

 
 

Szent József közbenjárására oltalmazd meg Urunk Egyházadat az egész világon.

Az emberiség vezetői Szent József bölcsességével gondoskodjanak a népek nagy családjáról. A názáreti otthon békéje töltse el családjaink életét.

Szent József hite, egyszerűsége és a gondviselésbe vetett bizalma legyen a családapák eszményképe. 

Szent József halálához hasonlóan Jézus és Mária álljon mellettünk halálunk óráján.

 
kép és szöveg: DukainéM