Jertek hívek a szent keresztútra,
gondoljunk a szenvedő Urunkra
Öleljük át véres keresztfáját,

sirassuk meg keserves halálát.

2015. március 20.: Keresztút

 

2015. március 20-án, pénteken este 6 órai kezdettel „Keresztút ma” címmel, a 2015-ös évre vetítve átelmélkedtük Jézus Krisztus értünk vállalt szenvedését. A stációknál plébánosunk Radó Tamás atya, Némethné Tóth Katalin tanárnő és Bognár Dávid kántor olvasták a szövegrészeket.
Ennek a keresztútnak az eredetije 1968-ban, nagypénteken hangzott el a budapesti Szent Imre-templomban, melyet a fiatalon elhunyt, legendás hírű szentimrevárosi káplán Ruppert János írt.

 
 

Végigjártuk Uram keresztutadat. Ünneplő ruhában. Fáradság nélkül.
Könnyű volt. Követni nehezebb a mindennapok keresztútján.
Kérünk, segíts benne. Példád legyen számunkra az útmutatás, halálod az erőforrás.
Utánad akarunk menni, hogy egykor elérjünk Téged, boldogságunkat.
Aki élsz és uralkodol, Isten mindörökké. Ámen.

 
kép és szöveg: DukainéM