A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával.
(Lk 1,26-38)

Mennyből leküldetett Gábriel arkangyal,
Hogy téged köszöntsön
üdvözlő szavakkal.
Téged kérünk, hallgass minket
Szent Fiadnak ajánlj minket,
Ó szép Szűz Mária!

2015. március 25.: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén

 

Gyümölcsoltó Boldogasszony (Annuntiatio Beatae Mariae Virginis) március 25.: a megtestesülés, Isten Fiának Mária szűzi méhében történt fogantatásának ünnepe. Kilenc hónappal Jézus születése előtti nap, melyen Gábor főangyal megvitte Názáretbe Máriának a megtestesülés örömhírét (angyali üdvözlet). Az ünnep ihlette az Üdvözlégy és az Úrangyala imádságokat. (Magyar Katolikus Lexikon)

Plébániatemplomunkban Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén este 6 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatott be plébánosunk, Radó Tamás atya.

 
 

Istenünk, te azt akartad, hogy örök Igéd a Szent Szűz méhében emberi testet öltsön. Add, kérünk, hogy mi, akik Megváltónkat valóságos Istennek és valóságos embernek valljuk, isteni természetének is részesei lehessünk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 
kép és szöveg: DukainéM