Áhítattal készülődjünk
Testvérek, emlékére ama
Titkos estének,
Hol a piros borbul
Krisztus vére csordul, s
Lesz a kenyér áldozata testének.

2015. április 02.: Nagycsütörtöki szentmise templomunkban

 

Nagycsütörtökkel megkezdődik a nagyböjti időszak végét jelentő szent három nap. Ekkor emlékezünk Krisztus szenvedésének kezdetére, az utolsó vacsorára. A húsvéti lakoma áldozati báránya Krisztus előképe: saját testét adja értünk, vére pedig megszabadít a bűntől, az örök haláltól. A szentmise elején Krisztust dicsőítik a hívek, ekkor szólnak utoljára: az orgona, a templom csengői és a harangok. A néphagyomány úgy tartja, a harangok Rómába mennek, hogy ott gyászolják Krisztust. A nagycsütörtöki szentmise végén következik az oltárfosztás, ez jelképezi Krisztus ruháitól való megfosztást. Az Oltáriszentséget az őrzésére kialakított mellékoltár szentségházában helyezik el.

Nagycsütörtökön este 7 órakor kezdődött Szent Anna plébánia-templomunkban az utolsó vacsorára emlékező ünnepi szentmise, melyet követően a templom szkólája és a jelenlévő hívek plébánosunk, Tamás atya vezetésével a Jeremiás siralmait énekelték. Azután az imacsoportok énekes-imádságos imaórát tartottak a 10 óráig tartó virrasztás alatt.

 

Szomorú az én lelkem mindhalálig,
Maradjatok itt együtt, és
Virrasszatok vélem. …

Elosztották maguk között ruháimat, s
Köntösömre sorsot vetettek. …

Saját fiát nem kímélte az Isten, de
Értünk, mindnyájunkért
Kínhalálra adta. …

Feje fölé táblát helyeztek,
ráírva vétkét: ím a Názáreti Jézus,
a zsidóknak királya.

kép és szöveg: DukainéM