Kenyered és borod táplál engem.
Te gyógyítod szívem, hogyha fáj.
Maradj velem, úgy kérlek Jézus, maradj velem,
Tied vagyok, néked élek már. …

Leborulva hálát adok néked,
Ajkamról most hála dala száll.
Maradj velem, úgy kérlek Jézus, maradj velem,
Tied vagyok, néked élek már.

2015. április 26.: A katolikus iskola 3. a osztályának elsőáldozása

 

A világosság és a szeretet éltet bennünket

A kapuvári Szent Anna plébániatemplomban 2015. április 26-án a 10 órai szentmisén tartották a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola 3.a osztályosainak elsőáldozását.
Tamás atya a szentmise elején köszöntötte az ünnepi szentmisén jelenlévőket, majd a következőket mondta:

A mai elsőáldozási ünnep mottója: Szemünk számára a fény, a világosság természetes forrása, a Nap. Az az óriási csillag, melyet az Úr alkotott. "Az egek hirdetik Isten dicsőségét, az égbolt vallja kezének művét." (Zsolt 19,2) "Az ég egyik szélén kel és siet a másik szélére, tüze elöl semmi sem rejtőzhet el."(Zsolt 19,7) - halljuk a19.zsoltárban. A Nap elűzi a sötétséget a világból, de a lélek sötétségét csak Isten bűnbocsátó kegyelme űzheti el. Ti, akik most első szentáldozásotokhoz járultok, ezt jól tudjátok, hiszen az első szentgyónás után megtisztult lélekkel jöttetek az Úr házába.
Ha felnézünk az égboltra, és meglátjuk a Napot ezentúl jusson eszünkbe az, amiről most a gyerekek beszélnek.

A gyerekek a kezükben tartott tárgyakkal szemléltették (földgömb, hőmérő, virág, metszőolló) és a hozzájuk kapcsolódó rövid szövegekkel fejezték ki gondolataikat, hogy milyen fontos az ember számára a Nap.

A szentmise liturgiájának további részében az elsőáldozók rövid könyörgéseket, az áldozás után a szülőket köszöntő verset mondtak.

Az ünnepet a csoportos és az egyéni fényképezés zárta.

 

Áldjon meg Téged az Úr!
Áldjon meg Téged az Úr!
És őrizzen meg Tégedet!
Világosítsa meg az Úr az ő orcáját terajtad,
És könyörüljön terajtad!
Fordítsa az Úr, az ő orcáját rád,
Fordítsa az Úr, az ő orcáját rád,
És adjon békét Tenéked!

kép és szöveg: DukainéM