Köszönteni jöttünk, óh Mária,
néked hálát adni Krisztus Anyja.
Köszöntünk tégedet Mária,
Mária, Úr Jézus szent anyja,
angyaloknak királyné asszonya.

2015. május 13.: Fatimai szentmise

Fatimai szentmise Kapuváron

A kapuvári Ferences templom belső felújítási munkálatai folyamatosan zajlanak, ezért 2015. május 13-án, szerdán 9 órakor a Szent Anna templomban tartották - a minden hónapban szokásos - fatimai szentmisét. A szertartást dr. Szaradics József nyug. ezredes, osli plébános mutatta be, melyben a hívekkel együtt kérte a Szűzanya közbenjárását a mindennapok küzdelmeiben.
Szaradics atya a szentmise bevezetőjében az alábbi gondolatokat intézte a jelenlévőkhöz: "Köszöntöm kedves mindnyájukat, akik az év ötödik hónapjában, ezen a 13. fatimai napon összegyűltünk. Minden alkalommal, amikor így együtt vagyunk, a Szűzanya itt van velünk és egyéni életutunkon is, amelyen sokszor a golgotára is felvisznek bennünket."
Szentbeszédében folytatta a Szűzanyához kapcsolódó elmélkedését:
Európában 1917-ben háború dúlt, naponta ezrek estek az öldöklés áldozatául, családok veszítették el szeretteiket, éhség, nyomorúság keserítette az emberek életét. Ugyanezen év októberében a nagy Oroszországban felébred, és egyre inkább megerősödik a vörös csillaggal fémjelzett gondolat és eszmerendszer. Több mint hetven éves nyílt, majd lappangó uralmával az istentagadásnak és az erkölcsi romlásnak magvait szórja szét Európában és a világban. Milliók tönkretételével tartotta fenn hatalmát. Ugyanebben az évben május 13-án a portugáliai Lisszabon városától északra, mintegy 180 kilométerre lévő Fatima település közelében, attól mintegy három kilométerre lévő Cova Irián a Szűzanya három kisgyermeknek: Luciának, Ferencnek és Jácintának megjelent. E nap után még öt hónapon át, mindig ugyanazon a napon jelenlétének lenyűgöző élményével ajándékozta meg a három egyszerű, portugál kis gyermeket. A fatimai titkokban és azok üzenetében Mária az édesanya szól, és irányítja Krisztushoz, a kor különböző fenyegetései között élő embert.

1. Az első fatimai titok beszél a bűn súlyosságáról, az ember felelősségéről és a kárhozat valóságáról. Láttatta a kárhozat félelmetes valóságát, a szörnyű szenvedést és a lélek bukását.
Éppen ebben az évben kezdi felmérni az ember a visszaemlékezéseiben azt a mérhetetlen kárt  amit a háború jelentett. Ferenc pápa a sátán művének hívta, és a kaini kérdést idézte: "  hát őrizője vagyok én testvéremnek.” Bizony ez a kérdés maga és a világban folytonosan benne lévő háborúk az itt jelenlévő kárhozat sötétségét festik elénk.

2. A második beszél a megtérésről, annak szükségességéről és a Szűzanya Szeplőtelen Szíve tiszteletéről. Ha meg nem tértek és meg nem javítjátok útjaitokat, még szörnyűbb háború következik el. Imádkozzatok Oroszország megtéréséért!
Az embert nem elég ostorozni és az sem elég, ha bűntudatos életet él. Csak az elég, ha valakire feltekint és valaki szentnek, jónak szépnek vonzásában él. A Szűzanya Szeplőtelen Szívének tiszteletére hívott a fatimai jelenés. Vigyázz a szívedre, mert onnan indul és árad ki az élet, olvassuk a Példabeszédek könyvében (Péld. 4,23). Családi életet csak tiszta szívvel lehet élni. Tiszta szív, amely meg nem osztott és a jóra irányul. A Jézus Szíve tiszteletben az ő szent személyére is gondolunk, benső lényére, isteni gondolatainak és akaratának forrására, amellyel megindult az ember felé, és ami miatt azt mondhatjuk Jézus Szívében Isten Szíve dobogott az emberért. Mária Szent Szíve is az ő édesanyai lénye, amelyben sohasem lakozott rossz. Szeplőtelen tisztaságában szereti Jézust és mindenkit, aki Jézushoz tartozik.

3. A harmadik titok az egyházra és a keresztényekre váró megpróbáltatásokról szól, és itt jelenik meg a fehér ruhás ember, akire fegyvert emelnek.
Az ember életéhez mindig hozzá tartozik a kereszt.  És bizony az Úr Jézus neve miatti üldözés ott van a világban. Ma is van a pusztán felvállalt, magunkénak megvallott hit miatti szenvedés. Ezt Jézus is kimondta: ha engem üldöztek titeket is üldözni fognak. Minden rosszat fognak rátok, sőt lesz idő, amikor az, aki megöl titeket, azt állítja, hogy ezzel Istennek szolgál. Püspök fehér ruhában, aki egy hegyen felfelé tart és támadás éri, meg akarják őt semmisíteni. Ki másra gondolhatunk, mint Szent II. János Pál pápára. A támadás napja:1981. május 13. Éppen Fatimába készült a pápa és tudjuk, hogy egy év múlva hálaadásra Fatimába érkezett.

A fatimai jelenés és az ott történtek nem adnak hozzá újat a keresztény katolikus hithez, és a kinyilatkoztatott igazságokhoz, de elmélyítik azt és új gondolatokkal gazdagítják. A Szűzanya ma is figyelmezet bennünket az Isten nélküli kárhozat igazságára, a bűnbánat, a megtérés szükségességére, és arra hogy áldozatok árán is maradjunk hűségesek hitünkhöz.

A szentmise végén az Oltáriszentség előtt rózsafüzért imádkoztak, majd szentségi áldással ért véget a szertartás.

 

Elérkezett búcsúzásunk fájó órája.
El kell válnunk édesanyánk, nehéz munkára.
Anyánk tőled búcsúzunk,
Áldj meg minket Boldogasszony!
Így fohászkodunk
.

kép: Vargyasné Kapuvári Erzsébet
szöveg: DukainéM