2015. május 17.: Elsőáldozás

A szivárvány emlékeztet bennünket az Isten szeretetére és jóságára

Jóságos Istenünk! Ma összegyűltünk a szivárvány színei alatt, hogy együtt ünnepeljük az oltárod körül összegyűlt gyermekek első szentáldozását. A szivárvány az emberek iránti szeretetednek jele. Jézus a kereszten kötött új szövetséget velünk a Nevedben. Ezt ünnepeljük a szentmisében. Adj nekünk erőt e lakoma által ahhoz, hogy mi is olyan szivárványokká válhassunk, akik embertársaiknak reményt visznek. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

A kapuvári Szent Anna plébániatemplomban 2015. május 17-én a 10 órai szentmisén tartották a Kapuvár Térségi Általános Iskola Széchenyi István Tagintézménye 3. osztályosainak elsőáldozását.
Bernáth Krisztián atya a szentmise bevezetőjében a következőket mondta: A mai vasárnapon környezetünkben az áldozócsütörtököt, Urunk mennybemenetelét tartják. Magyarországon ez az ünnep áttevődött vasárnapra. Templomunkban ma ezek a gyermekek egy fontos dolognak válnak részeseivé, elsőáldozáshoz járulnak. Az elsőáldozásunkra való előkészületünket a szivárvány szimbóluma, jele köré csoportosítottuk. A szivárvány Istennek az emberekkel kötött szövetségének a jelképe. Ebben a szövetségi jelképben akarjuk elsőáldozó gyermekeinket Istenhez kapcsolni, és ezt akarjuk megünnepelni.
Szentbeszédében tovább folytatta elmélkedését: A vízözön elmúltával Isten szövetséget kötött az emberrel, melynek jelképe, a szivárvány jelent meg az égen. A szivárvány színei minket jelképeznek. Az Úr Jézus a szivárvány színei alatt akar összegyűjteni bennünket a mai napon. Jézus színeváltozása egy hegyen történt. Fehér ruhája olyan fényes volt, mint a Nap. Jézushoz minden egyes hívő csatlakozik, Ő a fehér szín. A fehér fény bontásával egy prizmán keresztül a szivárvány színeit kapjuk.
Az elsőáldozás egy találkozás az Istennel. Az első találkozás, a szövetségkötés a keresztségben történik meg. Ezt a szövetségkötést erősítjük meg a keresztségi fogadalomban. Jézussal egészen közvetlen módon találkozunk, amikor magunkhoz vesszük az Oltáriszentségben. Eddig az imádságaitokban találkozhattatok Jézussal. Megérezhettétek az ő segítségét, amikor a jót tettétek. A mai napon a kenyér színe alatt, az Oltáriszentségben találkoztok Jézussal. Ne feledkezzetek el az Istennel kötött szövetségről. Legyetek a szövetség aktív tagjai a szentmise közösségében, az Úr asztalánál. A szentáldozás alkalmával részesültök az ő áldozati, szövetségi ajándékából. Erre az ajándékozásra Jézus minden egyes szentmisében vár.
A szentmise liturgiájának egy-egy részében, rövid szövegek elmondása után, a szivárvány színeire emlékeztető szalagokat adtak át a gyerekek Krisztián atyának. Ő az oltárnál elhelyezett keresztre sorba felrakta azokat.

1. piros: A szeretet jele. A szentmisében Isten szeretetét ünnepeljük.
2. narancs: Az öröm kifejezése. Örülünk, hogy Jézus nekünk ajándékozza magát.
3. lila: A bűnbánat jele, nagyböjti időben gyakran láthatjuk ezt a színt.
4. kék: Az ég és a víz színeire emlékeztet. A víz életet ad.
5. sárga: A nap jele, mely világít, ragyog és érleli a föld terméseit.
6. sötétkék: A szivárvány fontos színe: hitünkre emlékeztet bennünket.
7. zöld: Remény színe. Ha napról napra bízunk Isten segítségében, akkor reményben élünk.

 

Édes jó szüleink!
Örömmel és boldogsággal van a szívünk tele,
Mert először hívott Jézus vendégségbe.
Ezt a lelki élményt köszönjük nektek is,
Jézushoz vezérlő édes jó szüleink.

Ti teszitek széppé földi életünket,
Istenszeretettel töltitek lelkünket.
Minden földi jónál, ma többet adtatok,
Elsőáldozásra templomba hoztatok. …

kép és szöveg: DukainéM