2015. június 07.: Úrnapja

Krisztus Testének és Vérének főünnepén, Úrnapján 9 órakor kezdődött Szent Anna templomunkban az ünnepi szentmise, melynek végén szentségi körmenet következett.
A körmenet útvonalán az oltárok sorrendje:

1. Gimnázium- fiatalok,
2. Katolikus óvoda - óvónők és szülők
3. Katolikus-iskola - gyermekek és pedagógusok,
4. Templomkert- asszonyok

A körmenetben, az egyes oltároknál Tamás atya az Eucharisztiához kapcsolódó evangéliumi szakaszokat olvasott fel, majd szentségi áldást adott.
Az elsőáldozó, harmadik osztályos leányok virágszirmot hintettek. A virágszirmok hintése, az oltárok gyönyörű díszítése, a dicsőítő imák, az énekek és az egész méltósággal teli körmenet annak a titoknak a szépségére irányítja minden hívő ember figyelmét, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a keresztfán. Az általa alapított Eucharisztia szentsége, Krisztus testének és vérének emlékezetét megőrzi mindörökké.

 

Üdvözlégy, örökké áldott légy az Oltáriszentségben jelenlévő isteni Fölség! Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás és élet kútfeje, menny és föld Ura, Istene! Akit az angyalok és szentek imádnak az égben, mi is imádunk téged az Oltáriszentségben. Hálát adunk neked, Istennek fia, aki emberré lettél, aki üdvösségünkért áldozatul adtad önmagadat a kereszt oltárán, és minden szentmisében részesítesz minket e megváltó áldozatban. Hittel valljuk, hogy aki e kenyérből eszik, örökké él, hiszen ezért adtad magadat lelkünk eledeléül a szentáldozásban. Engedd, Urunk, hogy sohase vegyünk téged ítéletünkre, hanem a szeretet e szentsége váljék lelkünk üdvösségére. Ámen.

 
kép és szöveg: DukainéM