"Nagy öröm van ma az égben,
örvendezzünk keresztények,
Szenteljük e dicső napot
Mindenszentek ünnepének...
Gyülekezzünk szívesen,
énekeljünk lelkesen:
Mindenszentek üdv tinéktek."

2015. november 01.: Mindenszentek ünnepe

Kereszténységünk nagyjait ünnepeljük és köszöntjük. A jobb hazába nemcsak vágyódtak a szentek, hanem úgy is éltek, hogy Istentől megkapják az örök élet koronáját. „Mind hitben hunytak el, de anélkül, hogy az ígéret teljesedését megérték volna; csak messziről látták és üdvözölték, elismerve, hogy vándorok és jövevények a földön. Egy jobb haza után vágyódtak, a mennyei után. Ezért az Isten sem szégyelli, hogy Istenüknek hívják, hiszen hazát készített nekik.” (Zsid 11, 13. 16)

Mindenszentek ünnepén a megdicsőült Egyházat ünnepeljük, mert „hisszük, hogy ők már eljutottak a boldog halhatatlanságba”. Gondolunk itt mindenkire, akik Istenhez érkeztek, már üdvösségre jutottak.

Mindenszentek napján plébánosunk Tamás atya este 6 órakor ünnepi szentmisét mutatott be és utána halottak esti ájtatosságot tartott! A kapuvári Szent Kereszt Temető nagykeresztjénél délután fél három órai kezdettel a megjelent hívek közösen imádkoztak plébánosunkkal, káplánunkkal a temetőben nyugvó összes meghaltért.
 

Mennyei szentek
(versrészlet)

… Mennyei szentek, kikkel egyességben
Élünk mi gyenge, földön küszködők,
A megdicsőült lélek tartalmával
Adjatok nékem segítő erőt!…

kép és szöveg: DukainéM.