2015. november 02.: Halottak napja

"A katolikus egyházban a Mindenszentek utáni nap a tisztítótűzben szenvedő lelkek emléknapja. Ezen a napon a "küzdő egyház" tehát a "szenvedő egyházról" emlékezik meg. Általános szokás szerint az előtte való nap délutánján, a "halottak estéjén" rendbe hozzák a sírokat; virágokkal, koszorúkkal feldíszítik, és az este közeledtével gyertyákkal, mécsesekkel kivilágítják, "hogy az örök világosság fényeskedjék" az elhunytak lelkének. Idegenben elhunyt, ismeretlen földben nyugvók emlékének a temetőkereszt vagy más közösségi temetőjel körül gyújtanak gyertyát. Régente néhol egyenesen máglyát gyújtottak, miközben szünet nélkül harangoztak. Elterjedt szokás szerint ezen az estén otthon is égett a gyertya, mégpedig annyi szál, ahány halottja volt a családnak."
(Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium - részlet - Halottak napja)
November 2-án, Halottak napján este 6 órai kezdettel plébánosunk Radó Tamás atya szentmisét mutatott be az elhunytakért. A szentmise előtt Rózsafüzér és Mindenszentek litániája imádságunkat felajánlottuk a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. "Adj irgalmat, adj nyugalmat, ó Atyánk a lelkeknek"… - hangzott fel a szentmise bevezető éneke. Halottak estéjén a miséző atya bevezetőjét Szent Ágostontól idézett gondolattal kezdte: "A feltámadás a mi hitünk, a viszontlátás a reményünk, az emlékezés a szeretetünk! Ezzel a szeretettel imádkozunk most elhunyt szeretteinkért! A legtöbb, amit értük tehetünk a teljes búcsú elnyerése és a szentmise áldozat bemutatása. Dicséretes, hogy az év minden napján mondatnak szentmisét az elhunytakért. Már Makkabeus Júdás is áldozatot mutatott be a jeruzsálemi templomban az elesettek lelki üdvéért, mert hívő lélekkel gondolkodott a feltámadásról - halljuk majd az olvasmányban. Mi is ezért gyűltünk össze a mai estén, hogy az összes elhunytért imádkozzunk. Lila színben van a szentmise, azért imádkozunk, hogy Isten bocsássa meg az elhunytak és a mi vétkeinket."

 

Minden hívők Teremtője és Megváltója, nagy Isten! Hisszük, hogy szent és üdvösséges gondolat a halottakért imádkozni, hogy feloldozást nyerjenek bűneiktől. Hallgasd meg azért kegyelmesen e földi életből elköltözött szüleinkért, testvéreinkért és rokonainkért esdeklő könyörgésünket. Mivel benned hittek és reméltek, add, hogy a másvilág bűneitől megmenekülve a mennyei boldogság örömeiben részesüljenek. Ámen.

 
kép és szöveg: DukainéM.